Anneks til Davinde Kirke

Adresse: Davinde Bygade 24, 5220 Odense
Type: Ideoplæg
Bygherre: Davinde Kirkes Menighedsråd
År: 2019 – igangværende

Ideoplæg

Ideoplægget vedrørende anneks til Davinde Kirke er en første bearbejdning af menighedsrådets tanker, ideer og behov.

Annekset ligger i et smukt haverum omkranset af høje træer vest for det tværgånde stendige, som opdeler kirkegården. Annekset er et længehus placeret i nord/syd-gående retning. Alle overflader er beklædt med trælister lagt på klink nedover tag, facader og kviste. Annekset fremstår som et træskrin i det grønne anlæg.