Munkekroen II

Adresse: Vestermølle, Oddervej 80, Skanderborg
Type: Transformation
Bygherre: Vestermølle Møllelaug
År: 2018 – igangværende

Transformation af den affredede og nedtagne Munkekro på Oplevelsescentret Vestermølles arealer øst for Skanderborg Sø

I efteråret 2018 blev Skanderborgs Munkekro affredede, nedtaget fra sin placering i Adelgade og lagt på depot i små stykker som et samlesæt. Det er herefter hensigten at Munkekroen rekonstrueres i delvis restaureret og delvis nybygget udgave på Vestermølle. Bygningen udføres som en spærfagskonstruktion i dimensioner, tagform og tagmaterialer så vidt muligt som den nedtagne bygning, men i en delvis fortolket og moderne version, som med nogle dispensationer opfylder gældende bygningsreglement og aktuelle funktionskrav.

Øst- og sydfacaderne genopføres med mest muligt genbrugt og restaureret bindingsværk og murede tavl fra Munkekroen. Vest- og nordfacaderne udføres med nye bærende stolper og udfyldninger i træ og glas. Arkitekturen præges af naturlige materialer og enkelhed.

Munkekroen blev opført i 1790 som gæstgivergård placeret uden for byen langs landevejen nord for Skanderborgs nordlige byport. I takt med byens udvikling mod nord og anlæggelsen af jernbanen og banegården gik gæstgivergården fra en landlig placering omgivet af marker til at ligge i hjertet af Skanderborg by. Bygningen var opført som en bindingsværksbygning med 13 fag udført i sorttjæret egetræs tømmer med mønstermurede tavl i flensborgsten. Taget var udført som halvvalmet sadeltag belagt med røde håndstrøgne vingetegl.