Til- og ombygning af Mejdal Kirke

Adresse: Prins Buris Vej 29, 7500 Holstebro
Type: Ombygning og ny samlingsfløj
År: 2016-18
Størrelse: 802 m2
Bygherre: Mejdal Kirkes Menighedsråd

KIRKEN ÅBNES MOD BY OG NATUR

I dag vender kirken ryg til villakvarter og natur, og udnytter ikke den fine beliggenhed. Gennem ombygning og tilbygning af en fritliggende pavillon til undervisning og kreativ udfoldelse, åbner kirken sig mentalt og fysisk mod lokalmiljøet, hvor friluftsliv med udekirke og værkstedsgård tænkes ind i dagligdagen. Med forøget visuel kontakt og passage ind og ud af bygningen inviteres til dialog med lokalsamfundet.

Særligt facademurværk

Den fritliggende samlingsfløj opmures med en ny og unik teglsten, Kroyer-stenen fra Egernsund-Tegl. Det er en rustik mursten, som i størrelse og struktur refererer tilbage til munkestenen i senmiddelalderens unikke danske kirkebyggeri samtidig med at det nye, meget utraditionelle design peger fremad og signalerer, at kirken er i udvikling.

Kroyer-stenen har et firkantet tryk på midten, som med et relief giver et smukt skyggespil på facaden. Det usædvanligt murværk peger på, at denne nye og imødekommende bygning i det homogene villakvarter er et helt særligt hus.

Første spadestik: Mejdal Kirkes nye undervisningsbygning

Efter en vellykket licitation er det første spadestik til Mejdal Kirkes nye tilbygning nu taget.

Rejsegilde for Mejdal Kirkes nye tilbygning

Byggeriet er nu så langt, at der fredag d. 23. februar var rejsegilde for Mejdal Kirkes nye tilbygning. På dagen blev der holdt taler af bygherre ved formand for menighedsrådet Karl Georg Pedersen, arkitekt Anna Mette Exner og provst i Holstebro Niels Arne Christensen.

Efterfølgende var der besøg af børn fra nærområdet, som skal bruge de nye undervisningslokaler i tilbygningen til forskellige faglige, kirkelige og kreative aktiviteter.

Tilbygningen ligger løsrevet fra den eksisterende kirke forbundet af en passage i kobber med glaspartier. Tilbygningen er kileformet med en tagflade der stiger gradvist, så bygningen nærmest åbner sig mod de omgivende grønne områder.

Indvielse af om- og tilbygning til Mejdal Kirke

Ved årets høstgudstjenesten søndag d. 23. september blev Mejdal Kirkes ombygning og nye samlingsfløj indviet. På dagen blev der holdt taler af bygherre ved formand for menighedsrådet Karl Georg Pedersen, arkitekt Anna Mette Exner og provst i Holstebro Niels Arne Christensen.

Det var en festlig dag med taler, sang og musik og bagning af pandekager over bål i det nye gårdrum.