Anna Mette Exner Arkitektur er på Restaureringsseminar 2024!

25.01.2024

Vi er tilstede på årets seminar om restaurering, der arrangeres i samarbejde mellem Det Kongelige Akademi, Arkitektskolen Aarhus og Slots- og Kulturstyrelsen.

Med udgangspunkt i den nyeste forskning og aktuelle eksempler på den byggede kulturarv i bred forstand diskuterer vi sammen med fagfæller spørgsmålene:

Hvad er kulturarvens rolle i en fremtidig bygningskultur, der skal respektere de planetære grænser? Kan de fredede og bevaringsværdige bygninger i stedet for at udgøre et problem, danne forbilleder for den nødvendige bæredygtige omstilling?

Se seminarets program her

Davinde Kirkes Anneks – ny artikel i magasinet Byggeri

23.11.2023

Vores projekt med det nye anneks ved Davinde Kirke er blevet portrætteret i novemberudgaven af magasinet Byggeri.

“En fynsk kirke har fået det yndigste anneks. På en gammel skursokkel lokker det nye hus med kirkekaffe i rosa romantik, og som et fint lille skrin skaber bygningen en skøn samklang med den gamle middelalderkirke.

Det er ikke kun den bløde arkitektur, det menneskelige fællesskab og nærheden til naturen, som det lille vidunder af et anneks mestrer. Her er også harmonisk samklang med kirken, som annekset betjener.”

Se artiklen i Byggeri her

NYE BOLIGER I GAMLE BYGNINGER – ny publikation med 20 projekter fra Danmark og udland

15.11.2023

Tegnestuen har været redaktion på publikationen, wayfab ApS har lavet skønt layout og Realdania og Grundejernes Investeringsfond har støttet tilblivelsen. Et godt samarbejde om et vigtigt emne!

For at skabe flere boliger og et mere bæredygtigt boligbyggeri i Danmark skal transformation, fortætning og ombygning af den eksisterende bygningsmasse være en væsentlig vej at gå.

Formålet er at inspirere byggebranchen og vise, hvordan den eksisterende bygningsmasse kan bruges til spændende og anderledes boliger i høj kvalitet!

Se publikationen hos Realdania

Anna Mette Exner Arkitektur udvalgt til Underværkers rådgivertrup!

13.11.2023

Underværker er en Realdania-kampagne, der støtter frivillige ildsjæle, der arbejder med lokale fællesskabende projekter i det byggede miljø.

Rådgiverne nu udvalgt for 2024-2027, og vi står klar til at hjælpe ildsjæle med at løfte deres Underværker-projekter.

Billedkreditering: Maria Dønvang

Læs nyheden her

Genbrug på matriklen ved renovering – tegnestuen med i nyt forskningsprojekt

12.10.2023

Hvad vil det betyde for arkitekters designproces, hvis de har bedre adgang til information om genbrugsmaterialer? Det skal et nyt forskningsprojekt med titlen ’Genbrug på matriklen ved renovering,’ ledet af Arkitektskolen Aarhus og støttet af Realdania, besvare.

Forskningsprojektet strækker sig over godt to år. Hvert år vil der blive udvalgt en ny case, som repræsenterer et aktuelt transformations- og renoveringsprojekt og en typologi med opskaleringsmuligheder. Her vil studerende og partnere udvikle et idékatalog med forslag til, hvordan de materialer, der allerede findes på byggegrunden, kan genbruges på matriklen.

Læs nyheden her

Byplanmødet: DEMOKRATI OG BYPLANLÆGNING – hvem sætter dagsordenen?

05.10.2023

Vi sætter idag fokus på vores erfaringer med alternative boformer og landdistriktsudvikling, når arkitekt Esben Dannemand Frost deltager på første dag af årets Byplanmøde i Århus.

Det sker som en del af en session om ‘Boligudbud på landet’ arrangeret af Trine Lybech madsen fra Arkitektforeningen Østjylland, sammen med Morten Kirkeby Petersen og Emma Solvang fra Hele Landet og Levi Dørken fra Tegnestuen Arken.

På sessionen præsenteres tre forskellige pilotprojekter, der på hver sin måde har understøttet arbejdet med udvikling af alternative boligformer i landdistrikterne. Esben præsenterer erfaringer fra projektet Nyboskab, om nye bofællesskaber i gamle bygninger.

Se sessionen her

Artikel i Byrummonitor: Transformér City Vest

02.10.2023

Transformer City Vest til en supermoderne, tætpakket multifunktionel landsby med smalle gader og nye boligtyper!

I dag er det Arkitekturens Dag, og vi fejrer det med dagens artikel i Byrummonitor.

“Som alternativ til delvis nedrivning af City Vest og opførelse af nye boliger på grunden vil jeg foreslå, at vi tager glastagene af og transformerer mastodonten.

Lad os skabe en supermoderne, tætpakket multifunktionel landsby med smalle gader og nye boligtyper proppet ind i og oven på bygningen sammen med delefaciliteter, småerhverv, værksteder, daginstitutioner, taghaver og meget mere. Lad os vise vejen for 70’er-modernismen med en urban attraktion i verdensklasse.”

Artikel i Byrummonitor

Arkitektpraktik i foråret 2024

22.09.2023

Tegnestuen er nu åben for ansøgninger fra arkitektstuderende til praktik i foråret 2024!

I 2024 deltager tegnestuen i udviklingsprojektet ’Genbrug på matriklen’ i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus, hvor praktikanten vil få mulighed for at undersøge og skabe et idékatalog for genbrug af materialer i en udvalgt bebyggelse som en del af praktikopholdet.

Man kommer som arkitektpraktikant til at lave mange forskelligartede opgaver, bl.a. skitsering, opmåling, research., registrerings-, analyse-, tegne- eller modelarbejde. Man kommer til at være med til meget på tegnestuen og få ansvar – og vi regner med at man deltager aktivt, er interesseret og pligtopfyldende.

Se praktikopslag her

Anna Mette Exner udpeget som del af ekspertudvalg om nationale kulturmiljøer

14.09.2023

Kulturministeren har nedsat et nyt ekspertudvalg, der skal komme med forslag til udpegning af særligt værdifulde kulturmiljøer i byerne med hovedvægt på bykerner i de middelalderlige købstæder.

Hensigten er at sikre landets mest værdifulde og velbevarede bymiljøer fra middelalderen til midten af 1800-tallet, så deres bevaringsværdier fortsat vil være tydelige for eftertiden.

Ekspertudvalget består af seks personer: afdelingschef i Kulturministeriet Steen Kyed som formand, arkitekt Anna Mette Exner, stadsarkitekt i Aarhus Anne Mette Boye, arkitekt og leder af Institut for Bygningskunst og Kultur på Det Kongelige Akademi Arne Høi og stadsarkivar i Aarhus Søren Bitsch Christensen.

Se artikel her

Anna Mette Exner på arkitekturfestivalen Open23 på Arkitektskolen Århus!

07.09.2023

Den første session på #Readings scenen i biblioteket byder på samtale mellem Tom Nielsen og Anna Mette Exner om Gellerup:
//ER DET ARKITEKTERNE, DER HAR FEJLET?

“Professor Tom Nielsen er medforfatter til bogen Gellerup, der omhandler udviklingen af et af de mest ambitiøse og kontroversielle byudviklingsprojekter i danmarkshistorien. Anna Mette Exner har tegnestue i bydelen som idag er i kraftig forvandling, og hun har en helt anden fortælling om bydelen, der er ved at tage form.”

Byen skal være som en dagligstue, og vi skal se og passe på vores beton og vores kulturelle bæredygtighed på nye måder!

Se programmet for dagen her