Fagdommer i totalrådgiverkonkurrence

Anna Mette Exner er udpeget som fagdommer i en totalrådgiverkonkurrence om Det Maritime Center i Esbjerg. De konkurrerende teams er 3xN, Werk, Dorthe Mandrup og Friis & Moltke. Vinderprojektet offentliggøres i løbet af efteråret 2019.
Det Maritime Center på 3.000m2 skal huse aktiviteter fra sport, kultur, værksteder til læring og socialt samvær, og bliver en væsentlig brik i et storstilet anlægsprojekt, Esbjerg Strand, en ny kystnær bydel med lystbådehavn, kunstmuseum, erhvervsområder og rekreative udflugtsmål.

Illustration: Esbjerg Kommune

Underværker

Anna Mette Exner Arkitektur er blevet prækvalificeret som rådgiver i Realdania-kampagnen Underværker.
Vi ser frem til at møde ildsjæle, der brænder for deres projekter, samt til at støtte dem i at udvikle og omsætte deres idéer til konkrete fysiske løsninger med et højt arkitektonisk niveau.
Vi har stor erfaring med sammensatte bruger- og bygherregrupper og fondsstøttede projekter og kan således tilbyde rådgivning på mange forskellige niveauer i processen, fra alsidig sparring, inspiration, procesledelse og styring af tid og økonomi, til ideudvikling, formgivning, projektering og udførelse.
Vi arbejder for at fremme det brede samarbejde og sikre den gode kommunikation samt på, gennem vores mangeårige arbejde med kulturarv, transformation og nybyggeri, at skabe rammer som bidrager til udvikling af fællesskaber og kultur.

Læs mere om tegnestuen her:

Tegnestuen

Tegnestuen har tidligere rådgivet ildsjæleprojekter som f.eks. Dagmar Bio, Hagges Musik Pub, Halkær Madkulturhus, Nimtofte Mejeri Kulturhus, Udby Kirke, Brønderslev Kirke og kirkeudvikling af 5 kirker – Onsbjerg Kirke, Tranebjerg Kirke, Stenum Kirke og Harre Kirke.

Se projekterne længere nede på siden eller her:

Dagmar Bio

Hagges Musik Pub

Halkær Madkulturhus

Udby Kirke

Kirkeudvikling

Anna Mette Exner er selv en ildsjæl, som sætter mennesket i centrum og involverer sig i projekter til det fælles bedste. Hun kæmper personligt for folkekirken, livet på landet, og den almene sektor. Hun har bl.a. etableret sig med egen tegnestue i Gellerup, hvor hun desuden er initiativtager og formand for foreningen KollektivByen, et fællesskabsbåret miljø for små kreative virksomheder, som har til formål at fremme integration og vise omverdenen, at Gellerup også er et attraktivt sted at være. Anna Mette Exner har udarbejdet en vision for opkøb og revitalisering af Kollektivhuset i Gellerup Kulturcenter fra 1972, som hun sammen med foreningen arbejder på at realisere.

Se projektet her:

KollektivByen i Gellerup

KIRKEUDVIKLINGSKONSULENT FOR MENIGHEDSRÅD I BRØNDERSLEV

Gennem et omfattende byggeprojekt, hvor både kirke og sognegård renoveres og tilbygges, skal Anna Mette Exner som bygherrerådgiver og kirkeudviklingskonsulent hjælpe menighedsrådet ved Brønderslev Kirke og Sognegård med at omformulere visioner til konkrete mål og fastholde målene fra start til slut gennem byggeprojektet.
Målet er at åbne kirken mod byen og skabe inviterende og livgivende rammer for fællesskaber og individer.
Anna Mette Exner har tidligere hjulpet menighedsrådet med at udvikle deres vision til et ambitiøst og fremtidssikret kirkecenter.

 

KONSULENT PÅ STATENS FREDEDE OG BEVARINGSVÆRDIGE EJENDOMME, SJÆLLAND

Type: 4-årig rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand på statslige ejendomme.
Delaftale 2-ØST
Totalrådgiver:  AI A/S
År: 2016-2019
Finansieret af: Bygningsstyrelsen

Tegnestuen har sammen med AI A/S vundet 4-årig rammeaftale, og skal som konsulent på fredede og bevaringsværdige ejendomme yde rådgivning på opgaver vedrørende modernisering, renovering, udvendig og indvendig vedligeholdelsesarbejder samt ny-, til- og ombygning, primært på byggesager op til 100 mio. kr. ekskl. moms.

Landsbykirken som et aktiv

Type: Udviklingsprojekt
Visionsproces for 5 kirker, med idekatalog og konference
Deltagere: Stenum, Harre, Rybjerg, Onsbjerg og Tranebjerg Kirker
År: 2016
Finansieret af: Kirkefondet og Kirkeministeriet

Projektets formål er at undersøge mulighederne for at bruge en række konkrete middelalderkirker til anden kirkelig brug end gudstjenester, kirkelige handlinger mv. Med afsæt i undersøgelserne udarbejdes et idekatalog, som sendes ud til menighedsrådene. I minimum 5 landkirker undersøges de arkitektoniske, bygningstekniske, juridiske og økonomiske muligheder for at foretage ændringer i kirkerummet, således at bygningen i højere grad kan bruges til mange forskellige kirkelige aktiviteter og til flere ikke-kirkelige formål.

De foreslåede forandringer af kirkerummet tager udgangspunkt i en visionsproces i de implicerede sogne, hvor der arbejdes med, hvad det vil sige at være kirke i et landsogn – og hvor lokalbefolkningen, lokale ressourcer og mulige samarbejdspartnere inddrages i processen. Det endelige idekatalog lanceres i forbindelse med en konference om problematikken.

Skybrudsklap

En automatisk barriere udvikles til at sikre kældernedgange og udsatte indgange i indre byområder mod vandmasser i forbindelse med skybrud. Barrieren skal fungere uden elektricitet eller anden ekstern forsyning.

Løsningen skal yde beskyttelse af bygningen 24/7. Klappen udvikles til eksport og forventes skabt på Sydfyn, som er et udkantsområde.

Klimaspring er en Realdania-kampagne, der støtter en kommerciel udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand i tætte, eksisterende byområder.

Nimtofte kulturhus

– det gamle mejeri

Type: Bygherrerådgivning
År: 2015
Bygherre: Foreningen Nimtofte Kulturhus
Kampagne: Underværker – bygningsarvens ildsjæle
Finansieret af:  Realdania

Den tid er forbi, da den smukt beliggende by, Nimtofte, var Djurslands store handelsstad. Nu bygger lokale ildsjæle byens flotte, gamle mejeri om til lokalt samlingspunkt med kulturhus og iværksætteri for borgerne og erhvervsliv, såvel som for besøgende turister.

Rådgivningen af de lokale ildsjæle, som er finansieret af Realdania og har foregået i nært samarbejde med Dansk Bygningsarv og Realdania, har haft til formål at sikre, at bygningsarvens potentialer udnyttes og kulturhistoriske værdier ikke går tabt.

se link