Tegnestuen

Anna Mette Exner Arkitektur en netværksbaseret virksomhed, som samarbejder bredt og tværfagligt med små såvel som store virksomheder, organisationer, fonde, foreninger og privatpersoner.

Tegnestuen initierer og samarbejder bredt om både løsning af konkrete opgaver og deltagelse i forskningsrelaterede projekter, samt tværfaglige udviklingsprojekter og filantropi.

Tegnestuen har pt. to fastansatte arkitekter på fuldtid med speciale i arkitektonisk kulturarv, samt en række tilknyttede arkitekter, konstruktører og arkitektstuderende som timelønnede eller freelance-medarbejdere, foruden bogholderi og ledelsessparring. Tegnestuen har faste samarbejder med arkitekt- og ingeniørvirksomheder samt faglige specialister både i Jylland, og på Sjælland og Fyn.

Med base i Aarhus opererer tegnestuen i hele landet, og via det store netværk sammensættes et skræddersyet, topprofessionelt og fagligt stærkt hold, til hvert enkelt engagement.

Udvalget for nyere tids arkitektur (nta)

Udvalget blev nedsat af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur i april 2012. Udvalget arbejder med fokus på bygninger opført efter 1940 for at bevare og frede den nyere tids bedste bygninger. Udvalgets kommissorium er bl.a. at udarbejde foreningens fredningsindstillinger til Det Særlige Bygningssyn, at bistå medlemsforeninger i sager, samt at udforme oplæg til Landsforeningens politik og strategi og henvendelser til politikere, stat og kommuners administrationer med henblik på forbedring af lovgivningen og sagsbehandling inden for arkitektur og bebyggelse efter 1940.

Udvalgsmedlemmer er arkitekterne Grethe Pontoppidan (formand), Anna Mette Exner, Erik Brandt Dam, Rasmus Therkildsen, museumschef, mag. art. Poul Sverrild, samt formand for Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn Karen Margrethe Olsen.

Kirkeriet

Kirkeriet er et tværfagligt professionelt netværk med rødder indenfor kirke, skole og den arkitektoniske kulturarv. Kirkeriet favner bredt, tænker helhedsorienteret og samarbejder om at understøtte udvikling af kirkeliv og kirkens bygninger. Netværket arbejder med fælles idegrundlag og vision for vækst og trivsel i den danske folkekirke.

 

Kirkeriet er stiftet januar 2015 af teolog og økonom Ole Kamp og arkitekt maa Anna Mette Exner. Medlemmerne arbejder sammen og hver for sig. Af samarbejder kan bl.a. nævnes:

Kirkefondets udviklingsprojekt ’Landsbyen som et aktiv’ med udfærdigelsen af et idekatalog samt en konference.

Folkekirkens Udannelses- og Videnscenters konference ’Kirken på Landet’, Løgumkloster

Kirkeriets bogprojekt ’Kirkens liv og vækst’, som udkommer i 2016 på Kirkeriets Forlag.