Skanderborg Post – og Telegrafbygning

Bygningsanalyse af markant postbygning danner baggrund for nyt museum

SE PROJEKT

Davinde Kirkes Anneks

Totalrådgivning

SE PROJEKT

Skanderborg Gl. Rådhus

Ombygning og restaurering af fredet ejendom

SE PROJEKT

Gasværksbygningen på Aarhus Sydhavn

Transformation af industribygning til kunst- og spisehus

SE PROJEKT

Viborg Stations Lokomotivremise

Istandsættelse og revitalisering af fredet rundremise

SE PROJEKT

Aarhus Universitet

4-årig rammeaftale.

SE PROJEKT

Sortebrødre Kirke Viborg

Om- og tilbygning

SE PROJEKT

Tønder Bymidte

Byrums- og klimatilpasning i Tønder Midtby

SE PROJEKT

Klokkevogn

Et transportabelt klokkespil

SE PROJEKT

15 Udsatte boligområder

Værdisætning af bygningskulturarven

SE PROJEKT

Haderslev Bymidte

Udarbejdelse af strategisk udviklingsplan med afsæt i kulturarven

SE PROJEKT

Herning Højskole

Værdisætning og retningslinjer for fredet bygningsanlæg

SE PROJEKT

Herredsvang

Retningslinjer for udvendigt vedligehold

SE PROJEKT

Havehus ved Bryggeriet Ceres

Istandsættelse og nyindretning af arkitektonisk perle

SE PROJEKT

Til- og ombygning af Mejdal Kirke

Et nyt multifunktionelt samlingspunkt i en levende og udadvendt forstadskirke

SE PROJEKT

Kollektivbyen i Gellerup

Renovering og revitalisering af det nedrivningstruede Gellerup Kulturcenter opført i 1972

SE PROJEKT

Vorrevangen

Retningslinjer for opførelse af småhuse i bevaringsværdig bebyggelse

SE PROJEKT

Direktørvilla til JAJA-fabrikken i Brabrand

Legendarisk og bevaringsværdig villa

SE PROJEKT

Laden, Vestermølle

Nyt multifunktionelt kulturhus i karakterfuldt laderum med original tømmerkonstruktion

SE PROJEKT

Okkerhytte

En åben udstillingspavillon i landskabet

Udført hos Brøgger Arkitekter

SE PROJEKT

Ingerslevgården

Retningslinjer for udvendigt vedligehold

SE PROJEKT

Bygningsregistrering og værdisætning af Psykiatrisk Hospital, Risskov

Et kulturhistorisk bygningsanlæg af Bindesbøll

SE PROJEKT

Godsbanen

Transformation af den gamle godsbanegård til nyt kulturproduktionscenter

Udført af Exners Tegnestue

SE PROJEKT

Fiskepakhus til Thorupstrand Kystfiskerlaug

Nybygget erhvervsbyggeri i truet kulturmiljø ved Vesterhavet

Udført hos Brøgger Arkitekter

SE PROJEKT

Malteriet, De Danske Spritfabrikker i Aalborg

Registrering, analyse og vurdering af Malteriets potentiale som fremtidig ramme for Aalborg Ny Teater

SE PROJEKT

SAVE-registrering af Ø-gadekvarteret

Værdisætning af arbejderkvarter fra industrialiseringens vækstperiode i Aarhus

SE PROJEKT

Teglgården

Retningslinjer for udvendigt vedligehold

SE PROJEKT

Halkær Kro og Kulturhus

Sprudlende Kulturhus med fokus på økologi og bæredygtighed

SE PROJEKT

Skybrudsklap

Udvikling af automatisk skybrudsbarriere til beskyttelse af bevaringsværdige bygninger i indre byområder

SE PROJEKT

Grain Wood

Innovativt arbejdsmiljø i eksisterende industrihal

SE PROJEKT

Dagmar Bio

Tilbygning af foyer og festlokale til Dagmar Bio

SE PROJEKT

Hagges Musik Pub

Nyt indgangsparti og overdækket gårdhave

SE PROJEKT