Sortebrødre Kirke Viborg

Om- og tilbygning

SE PROJEKT

Kirkelade ved Trige Kirke

Konkurrenceforslag februar 2019

SE PROJEKT

Til- og ombygning af Mejdal Kirke

Et nyt multifunktionelt samlingspunkt i en levende og udadvendt forstadskirke

SE PROJEKT

Sct. Clemens Kirke, Randers

Istandsættelse

SE PROJEKT

Ovsted Kirke

Ny indretning og kunstnerisk bearbejdning af kirkerum i samarbejde med Ingvar Cronhammar

SE PROJEKT

Hylke Kirke

Etablering af tilgængelighed fra kirkelåge til alterskranke

SE PROJEKT

Udby Kirke

Nyt flagskib i Fyns Stift

SE PROJEKT

Gellerup kirke, bygningsstrategi

SE PROJEKT

’KIRKE – indtag dit byrum’

SE PROJEKT

Nyt liv i landsbykirker – Rekvirer en gratis bog

SE PROJEKT

Anna Mette Exner præsenterede projekter til nytænkning af landsbykirker på konference

SE PROJEKT

KIRKEUDVIKLINGSKONSULENT FOR MENIGHEDSRÅD I BRØNDERSLEV

SE PROJEKT

’Bryd muren ned’

SE PROJEKT

Ungdomskirke i Stenum

Fleksibelt og robust kirkerum der inviterer til en fri, aktiv og alsidig brug

SE PROJEKT

Kulturproduktionskirke i Rybjerg

Kirke til kreativ udfoldelse - alene eller i fællesskab

SE PROJEKT

Kirkeriet

Et tværfagligt professionelt netværk med rødder i kirke, skole og den arkitektoniske kulturarv

SE PROJEKT