‘Bryd muren ned’

’Bryd muren ned’ blev bragt i Menighedsrådets Blad efter en konference om Kirken på landet, afholdt i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Aarhus.

Folkekirken og de mindre bysamfund står i dag begge med en række udfordringer, som er effektueret af, at danskerne flytter mod de større byer. Men trods de fælles udfordringer kan det opleves, som om der går en usynlig mur mellem kirken og det omgivende samfund.

Derfor, kære menighedsråd på landet, – vær synlig som kirke, I har så meget at byde på! Gå i fællesskab med de andre ildsjæle ind i kampen for landsbyens overlevelse. Giv et nap med, når foreninger arrangerer fælles aktiviteter. Skab dialog og synergi i stedet for at konkurrere og gå enegang.

Det kan være svært at træde over dørtærsklen til sognegården. Den kan opleves som en klub for indviede. En måde at få kontakt med sognebørnene er at møde dem der, hvor de er: gå ud og lyt til dem, og find ud af hvad der rører sig, og hvilke behov der er. Tag fat i ildsjælene, stil kirken og sognegården til rådighed, giv dem vide rammer. De trækker venner og familie med; – folk som ikke plejer at komme i kirken.

Se på jeres faciliteter med nye øjne. Hvad er der af muligheder. som I ikke har set før? Kirken råder over sognegårde, kapeller, præstegårde, kirkegårde og tilstødende jorder. De fysiske rammer er unikke. Åbn bygninger, inddrag udearealerne, skab rammer, som kan tåle liv, og som ansporer til kreativitet. Skab rum for nye aktiviteter, – genbrugsbutik, madklub, udekirke. Eksperimenter med lejlighedsvis at flytte aktiviteter ud i landsbyen, til et tomt butikslokale, ind i en lade, hen på sportspladsen. Eller byt lokaler med foreninger og institutioner.

Hvad er en landsby uden sin kirke? Kirken er ankeret, som binder tid og sted sammen, som rodfæster os mentalt og fysisk. Middelalderkirkerne er ufatteligt smukke og berigende for krop og ånd. De har noget på sinde over for hver og en af os, som ingen anden bygning i landsbyen kan hamle op med.

I har det hele! Gå ud og brug det.

Anna Mette Exner er praktiserende arkitekt og udvikler af lokalt kirkeliv. Medstifter af Kirkeriet.dk.