Davinde Kirkes Anneks

Adresse: Davinde Bygade 24, 5220 Odense
Type: Totalrådgivning
Bygherre: Davinde Kirkes Menighedsråd
År: 2019 – 2022
Ingeniør: L.P. Madsen Rådgivende Ingeniører A/S

INDVIELSE

20. november 2022

Anna Mettes tale til menighedsrådet ved indvielsen af Davinde Kirkes Anneks,
i form af et digt (og et afslappet forhold til rim og rytme):

I landsbyen Davindes fynske idyl
vi samles i sognet en helt særlig dag

 

Når klokkerne kalder, vi går op ad bakken,
ad stien langs kirken, med blikket mod toppen

 

Der ligger Annekset. Det ligger på tværs,
mellem grønning og kirke, og danner en plads

 

Vi samles i kirken til andagt for Gud.
Postludium spiller, og døren går op – vi går ud

 

Så ser vi Annekset, det kulsorte træskrin.
Det kalder med kaffen. Vi kigger derind.

 

Døren er åben. Velkommen i lyset
med rosa og sødme og synet af grønt.

 

Med plads til det halve, det rummer det hele
Som var det en sal i de hellige haller

 

Med nærhed til haven det hilser på himlen.
Det folder sig ud og det åbner sig op.

 

I vinterens mørke, i sommerens sol,
jeg håber, det lille Davinde Anneks…

 

…må give jer glæde og dejlige stunder,
og knytte jer sammen i frihed og fred.

Kærlig hilsen Anna Mette