Hylke Kirke

Adresse: Fårbjergvej 10, 8660 Skanderborg
Type: Etablering af tilgængelighed
Bygherre: Ovsted-Tåning-Hylke Sognes Menighedsråd
År: 2017-2018

Tilgængelighed fra kirkelåge til alterskranke

Hylke Kirke er en middelalderkirke beliggende højt hævet på en bakke i landsbyen Hylke. Kirken er svært tilgængelig for dårligt gående med stigning ad kirkestien fra parkeringspladsen til trappens fod foran kirkedøren, tre udvendige trin og flere trinvise stigninger indvendigt fra våbenhus til kor.
Menighedsrådet ønsker at gøre op med de dårlige forhold og etablere komplet tilgængelighed. Til dette udfører landskabsarkitekt Torben Schønherr og Anna Mette Exner Arkitektur et samlet tilgængelighedsprojekt bestående af helhedsplan for parkeringsplads og kirkegård, og bygningsmæssige forbedringer ved kirkedør, i våbenhus, skib og kor.