‘KIRKE – indtag dit byrum’

Artikel af Anna Mette Exner om kirker i byen. Artiklen blev trykt i Kirkefondets magasin ‘Kirken i dag’, nr. 4, december 2016.

‘Vi kan ikke forestille os byer uden kirker. Kirken er en naturlig del af byens organisme og af den lokale bydel, den ligger i. Men hvad giver kirken til byen? Og hvordan tager den imod det omgivende samfund?’ Anna Mette Exner.