Rybjerg Kirke

Adresse: Ågårdsvej 2A, Kirkeby, 7870 Roslev
Type: Værdisætning og udviklingsprojekt for 5 kirker
Opdragsgiver: Kirkefondet
Finansiering: Kirkefondet og Kirkeministeriet
Areal: 225 m2 (indvendigt)
År: 2016

‘Kulturproduktionskirke’

Rybjerg Kirke blandt de fem udvalgte kirker i idékataloget: ’Landsbykirken som et aktiv’ af Kirkefondet. Idekataloget er udarbejdet med henblik på at inspirere menighedsråd og lokalsamfund til, hvordan man kan bruge de gamle middelalderkirker på nye måder, og samtidig bruge dem som kirke til gudstjeneste og kirkelige handlinger. Projektet er til inspiration og ikke realiseret.

Rybjerg Kirke, midt på Salling, består indvendigt af en række rum af meget forskellig størrelser, karakterer og udformning. Den særlige sammensætning af rum gør, at kirken egner sig til mange forskellige foretagende. Kirken bruges til kreativ udfoldelse, hvor brugerne kan udtrykke sig gennem ord, billedkunst, drama, musik, bevægelse mv.

 

‘Kulturproduktionskirke’

Det foreslås blandt andet, at bænke delvist udtages i skibet, for at danne et aktivt møde-, værksteds- og udstillingsområde. Det åbne areal foran korbuen bruges som storscene. I kapellet etableres et trægulv med varme, der kan anvendes til kropslig udfoldelse, dans, meditation mm. Knæfaldet tænkes udtaget af koret, som vil kunne anvendes til mindre gudstjenester.