Nyt liv i landsbykirker – Rekvirer en gratis bog

Nyt idekatalog udarbejdet af Kirkefondet ved Henrik Bundgaard, konsulent Ole Kamp og Anna Mette Exner Arkitektur.
Arbejdet med en række middelalderkirker, hvor hele landsbyen har været inddraget i åbne, kreative processer, munder ud i seks konkrete ideskitser til nye måder at bruge kirkerne på.
Kontakt tegnestuen for et gratis eksemplar.