Aarhus Universitet

Type: 4-årig rammeaftale. Underrådgivning.
Ombygning og renovering
Tema: MOE (totalrådgiver), LINK Arkitektur og NERD
Bygherre: Aarhus Universitet
År: 2020-2024

Aarhus Universitet, Tegnestuen deltager som rådgiver med speciale i restaurering og bygningsbevaring

Anna Mette Exner Arkitektur har i team med MOE, LINK Arkitektur og NERD vundet en 4-årig rammeaftale for Aarhus Universitet. Tegnestuen deltager som rådgiver med speciale i restaurering og bygningsbevaring og arbejdet kommer bl.a. til at omfatte udpegning, ombygning og restaurering af bevaringsværdig arkitektonisk kulturarv.

Banebrydende i sin arkitektur.

Aarhus Universitet har bygninger i hele Danmark. Universitetsparken i Aarhus har fra start haft stor bevågenhed og var allerede ved opførslen banebrydende i sin arkitektur. I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneatlas Århus i 1997 fremhæves Aarhus Universitets bygninger og anlæg i Universitetsparken og Vennelystparken som tilhørende Danmarks mest værdifulde bebyggelser overhovedet. I Kulturministeriets Kulturkanon 2006 blev anlægget udpeget som et af i alt 12 udvalgte værker indenfor dansk arkitektur.
Udenfor Universitetsparken er der bl.a. registreret bevaringsværdig og fredet kulturarv i AU Universitetsbyen (det tidligere Aarhus Kommunehospital), INCUBA Science Park (den tidligere Langelandsgades Kaserne), Aarhus Universitet Kalø, Fuglesangs Allé, Dalgas Avenue og på Moesgård.