Psykiatrisk Hospital, Risskov

Type: Bygningsregistrering og værdisætning
Bygherre: Arbejdernes Andels Boligforening
År: 2017

Kulturhistorisk bygningsanlæg af Bindesbøll

Helbredelsesanstalten for Sindssyge i Nörrejylland (Jydsk Asyl) tegnet af Gottlieb Bindesbøll, indviet i 1852 som det første statsfinansieret sindssygehospital der imødekommer årtiers lægelig kritik af vilkårene for sindslidende.

Med Risskov Psykiatriske Hospital udvikler Bindesbøll en arkitektonisk model for et nyt behandlingskoncept, hvor de arkitektoniske rammer var et centralt element i helbredelsen af psykiatriske patienter.

Bygningerne er karakteriserede ved at være et symmetrisk anlæg med et tydeligt hierarki og en konsekvent anvendelse af gule tegl med vandrette røde murstensbånd og vælske gavle. Interiøret bærer generelt præg af gennemgribende renoveringer med nyere gulve, vægge og lofter.

De historiske bygninger skal som et led i udviklingen af en ny bydel i Risskov renoveres og indrettes til almene boliger.

Anna Mette Exner Arkitektur har i den forbindelse udarbejdet en bygningsrapport, der belyser bygningens tilblivelse i et historisk rids, en bygningsgennemgang og bygningsbeskrivelse af de arkitektoniske værdier og iboende kvaliteter samt en værdisætning, der skal fremtidssikre bygningsanlægget og de rumlige potentialer.