Davinde Kirkes Anneks

Adresse: Davinde Bygade 24, 5220 Odense
Type: Totalrådgivning
Bygherre: Davinde Kirkes Menighedsråd
År: 2019 – 2022
Ingeniør: L.P. Madsen Rådgivende Ingeniører A/S

I landsbyen Davinde, øst for Odense, havde menighedsrådet et skur på kirkegården, lige overfor den lille middelalderkirkes indgang.

Men de manglede et toilet, og de manglede et hyggeligt sted at samles efter gudstjeneste, til små arrangementer, til menighedsrådsmøder og andre sammenkomster.

På skurets sokkel opførtes det lille Davinde Kirkes Anneks, som et sort og tillukket træskrin med det store stejle tag trukket godt ned over facaden, som en nissehue trukket ned over øjnene.

Kirken ligger højt på bakken, og annekset putter sig bag et tilgroet dige. Men det ligger samtidig strategisk med kontakt fra alle vinkler, og deler det grønne anlæg op i en ankomstplads med gravsteder på den ene side, og en romantisk have med frugttræer på den anden side.

Når gudstjenesten er slut, og kirkedøren går op, ser man Annekset, hvor lys stråler ud ad vinduer og døre, og lokker over til kaffe. Man træder ind i den højloftede havestue og overraskes af lys og romantisk stemning med rosa, lysegrå og lysnet træ. Dagslyset vælder ned fra oven gennem de dobbelte træspær, og rummet åbner sig mod det grønne haverum med brede glasdøre.

Davinde Anneks er et hus til gøren og laden. Til den lyse tid og til den mørke tid. Til fællesskab og nærhed til naturen, til hinanden og til det hinsides.

INDVIELSE

20. november 2022

Anna Mettes tale til menighedsrådet ved indvielsen af Davinde Kirkes Anneks,
i form af et digt (og et afslappet forhold til rim og rytme):

I landsbyen Davindes fynske idyl
vi samles i sognet en helt særlig dag

Når klokkerne kalder, vi går op ad bakken,
ad stien langs kirken, med blikket mod toppen

 

Der ligger Annekset. Det ligger på tværs,
mellem grønning og kirke, og danner en plads

Vi samles i kirken til andagt for Gud.
Postludium spiller, og døren går op – vi går ud

Så ser vi Annekset, det kulsorte træskrin.
Det kalder med kaffen. Vi kigger derind.

Døren er åben. Velkommen i lyset
med rosa og sødme og synet af grønt.

 

Med plads til det halve, det rummer det hele
Som var det en sal i de hellige haller

Med nærhed til haven det hilser på himlen.
Det folder sig ud og det åbner sig op.

I vinterens mørke, i sommerens sol,
jeg håber, det lille Davinde Anneks…

…må give jer glæde og dejlige stunder,
og knytte jer sammen i frihed og fred.

Kærlig hilsen Anna Mette