Malteriet, De Danske Spritfabrikker i Aalborg

Type: Bygningsanalyse og volumenstudier
Bygherre: Aalborg Teater
Støttet af: Aalborg Kommune, Spar Nord Fonden, Realdania
År: 2016-2017

Forundersøgelser med henblik på transformation til Aalborg Ny Teater

Bygningsanalyse af Malteriet med redegørelse for industribygningens historie samt arkitektoniske og funktionelle potentialer, med respekt for de bærende bevaringsværdier.

Bygningsanalysen omfatter desuden tredimensionelle volumenstudier af mulige placeringer af funktioner Malteriet, og hvordan disse kobles til en fremtidig opført teaterbygning mod vest. Forundersøgelsen skal senere danne baggrund for udarbejdelse af et egentligt konkurrenceprogram.