Gasværksbygningen på Aarhus Sydhavn

Adresse: Kalkværksvej 7, Aarhus
Type: Bygningsregistrering, skitsering, projektering og fagtilsyn
Bygherre: A. Enggaard A/S
År: 2020-Igangværende (under udførsel)

OMDREJNINGSPUNKT I NY BYDEL

Aarhus Kommune ønsker i Sydhavnskvarteret at skabe en unik bydel i hjertet af midtbyen. På denne baggrund vedtog Aarhus Kommunes byråd i 2018 Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret, og efter udbud blev Team A. Enggaard hovedaktør på udvikling af udbudszone B og C, nord for Kulkransporet, hvor Gasværksbygningen ligger.

Den bevaringsværdige bygning bliver dermed omdrejningspunkt i en ny bydel. Tilgangen har været at lade de nye bygninger organisere sig omkring de eksisterende strukturer og bygninger, så Gasværksbygningen – sammen med Kulkransporet og Bylageret – forbliver elementer i bydelen, som man kan orientere sig efter.

BEVARINGSVÆRDIG INDUSTRIARKITEKTUR

På trods af at de tilbageværende bygninger kan virke spredte og enkeltstående, fortæller de samlet set historien om energiproduktionens udvikling i Aarhus helt tilbage fra midten af 1800-tallet og frem til slutningen af 1990’erne.

Netop bygningernes spredte placeringer viser energiproduktionens daværende fysiske omfang, hvor området både rummede gasværk, elværk og kraftværk, og Gasværksbygningen er den ældste af de tilbageværende bygninger på hele Sydhavnen.

Gasværksbygningen stod ved projektets start med både gule og røde murværksfacader som en samlet bygning, men opført i to etaper. Den ældste nordlige del af bygningen i gult tegl er fra 1860’erne. Den er bygget med trægulve og fritliggende stålkonstruktioner. Den sydlige tilbygning i rød tegl er fra 1919 med dæk af jernbeton. Den har, siden 1979 og helt op til istandsættelsen, været brugt til værksteder og atelier for mange kunstnere.

TRANSFORMATION MED DEN GAMLE SJÆL

Gasværksbygningen omdannes til et kunst- og spisehus, hvor transformationen bygger videre på den kunstneriske kulturarv. Bygningen vil fremover huse bl.a. atelier, spisehus, og kontorer, hvor der ved ferniseringer i det kommende galleri er mulighed for ude- og indeservering fra spisehuset.

Bygningens facader istandsættes nænsomt, så facadernes udtryk bevares. Indvendig indpasses de nye funktioner med udgangspunkt i bygningens opbygning og struktur, så der opstår en dialog mellem nyt og gammelt. I stueetagen ligger de udadvendte funktioner som galleri og spisehus, hvor spisehuset vender ud mod den nye plads mellem Gasværksbygningen og Kulkransporet.

På første sal ligger der atelier og kontorer med adgang via en af de oprindelige fløjdøre og en nye trappe. Tagkonstruktionens oprindelige stålspær sætter takten, og sammen med de genlagte gulvbrædder med deres spor af slid, olie og maling fortæller de om tidligere tiders anvendelse.

Anna Mette Exner Arkitektur har i projektet udarbejdet en komplet bygningsregistrering, opmåling, optegning, værdisætning, dispositionsforslag, hovedprojekt og tilsyn.

Gasværksbygningen bliver et aktivt sted fyldt med aktiviteter og mennesker, og fortsætter dermed historien fra 1860’erne og frem i tiden i det kommende Sydhavnskvarter!