Gasværksbygningen på Aarhus Sydhavn

Adresse: Kalkværksvej 7, Aarhus
Type: Forundersøgelse, projektering, udførelse
Bygherre: A. Enggaard A/S
År: 2020 – 2024

BEVARINGSVÆRDIG INDUSTRIARKITEKTUR

Gasværksbygningen er et vidnesbyrd om energiproduktionens udvikling i Aarhus fra midten af 1800-tallet og et kulturbærende element i den nye bydel på Sydhavnskvarteret. Bygningen er sammensat af to bygningskroppe i henholdsvis rød og gul tegl med klassiske træk fra industriarkitekturen, som kommer til udtryk gennem enkle murværksdetaljer og faste rytmer.

Som led i Aarhus Kommunes planer om at transformere Sydhavnskvarteret til en unik bydel i hjertet af byen, er Gasværksbygningen istandsat og transformeret til et udadvendt kunst- og spisehus, der bygger videre på stedets industrielle og kunstneriske kulturarv.

TRANSFORMATION MED DEN GAMLE SJÆL

Bygningens facader er nænsomt istandsat med nye vinduer, døre og porte udført i samme stil som de oprindelige facadekomponenter. Tagkonstruktionens oprindelige stålspær sætter takten i interiøret og gamle genlagte gulvbrædder med spor af slid, olie og maling fortæller om tidligere tiders anvendelse.

Nye metalfarvede installationsrør bugter sig synligt igennem bygningens rum og bidrager til en rå industri stemning. Interiøret er præget af nye farverige og flisebelagte rum, som virker muntre og forfriskende i de neutrale åbne rum med hvidfilsede vægge, bræddegulve og troldtektbeklædte lofter.

UDADVENDT KUNST- OG SPISEHUS

Stueetagen disponeres med udadvendte funktioner som galleri og spisehus, hvor spisehuset vil orientere sig imod den nye opholdsplads mellem Gasværksbygningen og Kulkransporet, og bidrage til nyt liv i kvarteret med mulighed for inde- og udeservering.

1. sal disponeres med kunstnerfællesskab og kontorlejemål, med adgang via de oprindelige fløjdøre og en ny trappe. Etagen vil danne ramme omkring et alsidigt arbejdsfællesskab, hvor fremtidige brugere kan indtage de nye fleksible rum og indrette sig efter behov.