Halkær Kro og Kulturhus

Type: Bygningsregistrering og idéoplæg
Bygherre: Halkær Kro og Kulturhus
År: 2018

Nyskabende madkulturhus

Halkær Kro og Kulturhus er en aktivitetsrigt Selvejende Institution baseret på frivilligt arbejde, der danner ramme omkring mangfoldige kulturelle, musiske og økologiske aktiviteter.

Anna Mette Exner Arkitektur er udpeget til at lave en bygningsanalyse, der blandt andet skal indeholde en bygningsregistrering og analyse, konceptvurdering, undersøgelse af potentialer samt skitsering af ideoplæg med henblik på at styrke og udfolde de eksisterende bygnings- og landskabsmæssige kvaliteter. Med det endelig projekt forventer Halkær Kro, at ud- og ombygge deres nuværende lokaler med multifunktionelle køkken- og køkkenværkstedsfaciliteter, som en del af deres vision om at udvikle et nyskabende og økologisk bæredygtigt madkulturhus.

Workshop på Halkær Kro og Kulturhus

Søndag d. 24. september afholdte Anna Mette Exner Arkitektur workshop med brugere og bestyrelse på Halkær Kro. I løbet af dagen blev der blandt andet holdt inspirationsoplæg af Anna Mette Exner, brugerne var på opdagelse i kroen, hvor de placerede spots: blå for godt – grøn for muligheder og rød for udfordringer og kroens nuværende og fremtidige fysiske rammer, funktioner og sjæl blev debatteret.
Stedet drives af frivillige engagerede mennesker, og derfor er det afgørende, at brugerne er med i udviklingen af Kroen og dens nye fremtid.