Herning Højskole

Type: Restaurering af fredet bygningsanlæg
Adresse: Højskolevej 11, 7400 Herning
Bygherre: Johannes Jensen og Helle Mau Jensens Fond
År: Igangværende

Fremsynede højskolebyggeri

Herning Højskole blev opført i 1961 efter tegninger arkitekt Viggo Møller-Jensen og Tyge Arnfred. Højskolen blev stiftet af den fremsynede væver og iværksætter Aage Damgaard, der ønskede at oprette en ny højskole for industriens ansatte, for at fremme udviklingen indenfor tekstilbranchen.

Herning Højskolen er placeret i det karakteristiske flade landskab, med højskolens 14 etagers højhus, der står som et pejlemærke i udkanten af byen ved motorringvejen.

 

For foden af højhuset ligger en klynge af lave enetages længer opført i røde tegl. Oprindeligt blev funktionerne disponeret ud fra en enkel og funktionel opdeling med elevværelser i højhuset, fællesfunktioner i længerne mod vest og undervisningsboliger mod øst.

Arkitekturen spiller således på kontrasten mellem det vertikale og horisontale, og bebyggelsen afspejler tendenser i samtidens arkitektoniske strømninger, som kommer til udtryk i de tunge bygningskroppe, horisontale linjer der brydes af vertikale elementer, store glaspartier, brugen af enkle materialer, eksponerede konstruktionsdetaljer, synlige bræddeforskallinger i betonen og overdimensionerede detaljer.