Herning Højskole

Type: Værdisætning og retningslinjer for restaurering
Adresse: Højskolevej 11, 7400 Herning
Finansiering: Slots- og Kulturstyrelsen
År: 2018-2019

Fremsynede højskolebyggeri

Herning Højskole blev opført i 1961 efter tegninger arkitekt Viggo Møller-Jensen og Tyge Arnfred. Højskolen blev stiftet af den fremsynede væver og iværksætter Aage Damgaard, der ønskede at oprette en ny højskole for industriens ansatte, for at fremme udviklingen indenfor tekstilbranchen.

Tegnestuen har udarbejdet værdisætning med beskrivelser, bærende fredningsværdier og anbefalinger for istandsættelse samt en renoveringsmanuel med konkrete anbefalinger til fremtidige løsninger for restaurering af bygningerne.

De to dokumenter har været udgangspunkt for den efterfølgende renovering, som er udført af SLETH Arkitekter.

Herning Højskolen er placeret i det karakteristiske flade landskab, med højskolens 14 etagers højhus, der står som et pejlemærke i udkanten af byen ved motorringvejen.

For foden af højhuset ligger en klynge af lave enetages længer opført i røde tegl. Oprindeligt blev funktionerne disponeret ud fra en enkel og funktionel opdeling med elevværelser i højhuset, fællesfunktioner i længerne mod vest og undervisningsboliger mod øst.

Bebyggelsen afspejler tendenser i samtidens arkitektoniske strømninger, som kommer til udtryk i de tunge bygningskroppe, horisontale linjer der brydes af vertikale elementer, store glaspartier, brugen af enkle materialer, eksponerede konstruktionsdetaljer, synlige bræddeforskallinger i betonen og overdimensionerede detaljer.