SAVE-registrering af Ø-gadekvarteret

Type: Værdisætning
Bygherre: Aarhus Kommune
År: 2016

Værdisætning af arbejderkvarter

Registrering af Ø-gadekvarteret, det tidligere arbejder- og håndværkerkvarter i Aarhus, efter Save-metoden der vedrører bygningernes ydre arkitektoniske, miljømæssige og kulturhistoriske værdier samt originalitet, teknisk tilstand og samlede bevaringsværdi.

Ø-gadekvarteret er i hovedtræk opført over en 60-årig periode fra 1870 til 1930, og karakteriseret ved bygningernes beskedne dimensioner og traditionelle arkitektoniske detaljeringer. Karakteristisk for kvarteret er dets klare bymæssige afgrænsning og veldefineret gaderum med de mere uensartede baggårde og baghuse i grønne miljøer.

Arkitekterne bag registreringerne

Opgaven blev udført i delt rådgivning med Grethe Pontoppidan fra Arkitekturet.

Fra venstre på billedet ses: Maja Marie Munkholm, BA. aarch; Siri Meilstrup, Arkitekt maa; Grethe Pontippidan, Arkitekt maa; Anna Mette Exner, Arkitekt maa; Maria Stenvaag Jeppesen, Arkitekt maa, Eirin Marie Hauge, Arkitekt maa.