Skanderborg Gl. Rådhus

Adresse: Adelgade 38, Skanderborg
Type: Ombygning og restaurering af fredet ejendom
Bygherre: Damgaard Ejendomme A/S
År: 2018 – 2021

Ombygning og restaurering

Skanderborg Gl. Rådhus er blevet et karakterfyldt og funktionelt kontorfællesskab med over 700 kvadratmeter fællesfaciliteter, hvor de bevarede detaljer og genskabte rum skaber rammen om moderne arbejdspladser i en historisk ramme.

Skanderborg Gl. Rådhus blev opført i 1860 efter tegninger af Hans Christian Zeltner og ombygget og udvidet med sidefløj og bagbygning i 1920 efter tegninger af Rudolf Frimodt Clausen. Bygningskomplekset har fungeret som råd-, ting- og arresthus, og har således historisk indeholdt amtsråds- og byrådssal, retslokaler, celler, samt bolig for arrestforvalteren. Bygningen blev fredet i 1978, og har indtil 2016 fungeret som politistation.

Projektet er et eksempel på en fredet bygning, der er blevet bragt tilbage til fordums pragt. De historiske og rumlige kvaliteter var blevet gemt, glemt eller ombygget gennem årtier. Den gennemgående og kompromisløse ombygning og restaurering af bygningens indre har genskabt bygningens rum og karakter, genetableret historiske detaljer og skabt en ny farvesætning og moderne komfort i kontorfællesskabet.

Bidrag til bymiljøet

Skanderborg Gl. Rådhus er gået fra nedslidt politistation til aktivt erhvervsfællesskab. Bygningen var før køb og ombygning politistation, og der var ikke offentlig adgang. Ombygningen har genskabt bygningernes oprindelige hierarki med mindre rum i stueetagen og de større repræsentative amtsråds- og byrådssale på 1. sal, der er blevet nye lejemål.

Med den nye funktion er den fredede pragtejendom fortsat vigtig for bymiljøets karakter, men er samtidig også blevet ramme for nyt liv og arbejdspladser i Skanderborg. Det gamle rådhus er en fornem adresse for de kommende lejere. I dag står de gamle bygninger skarpt i bybilledet og totalt renoveret med en ny funktion som moderne kontorfællesskab.

Materialer og livscyklus

Selvom alt el, VVS og varme er nyt, er det lykkedes at skabe en nænsom løsning på de nye installationer i den gamle arkitektur. De nye installationer er trukket bag lave paneler under vinduerne, der passer til rummets karakter.

Overalt er der anvendt gedigne og historiske materialer, der er udvalgt både for deres karaktergivende og bæredygtige egenskaber. Vægge og lofter er således pudset traditionelt på rørvæv, og vi har i samarbejde med specialhåndværkere genskabt stuk og originale farver til vægge og borter. De gamle gulve er slebet ned og har fået fem gange Tonkin-lak.

I facaden er tidligere reparationer med maskinsten nu udskiftet med håndstrøgne gamle tegl. Flere af de gamle lysekroner og lamper er bevaret og nye i skræddersyet design er kommet til. Bæredygtigheden består derfor i en kombination af nutidige installationer og historiske materialer, der har givet bygningen en helt ny livscyklus.

Eksempelværdi

Bygningens ydre var løbende istandsat gennem tiden, mens bygningens indre var ved projektets start meget ombygget og nedslidt. F.eks. var den gamle amtsrådssal blevet inddelt i cellekontorer, mens der var nedrevet vægge i andre rum. Der var nedhængte lofter overalt, og et stort ventilationssystem og brug for et helt nyt varmesystem.

Før selve byggeprojektet har vi gjort forundersøgelser af bygningens stand, ligesom vi gik tilbage for at studere de originale tegninger. Da vi fik lavet huller i de nedhængte lofter blev de gamle stukdetaljer afsløret, og de gamle fløjdøre blev genfundet på loftet.

Bygningens historiske brug er tydelig og brugt på nye måder. Ud over den genskabte amtsrådssal er der kommet mødelokaler og toilet i de tidligere arrestceller, mens den tidligere byrådssal er blevet kantine og fælles rum for lejerne, hvor både møblement og malerier er istandsat.

Historien er nu nærværende, hvad enten det er i et mødelokale i en af de gamle celler, på de statelige hovedtrapper, i kantinen i den tidligere byrådssal eller i et kontorlejemål i den tidligere amtsrådssal med højt til loftet og smukke detaljer i form af bemalinger og stuk.

Siden bygningen er fredet, er hele projektet udviklet i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, og de konkrete løsninger er udført i samarbejde med specialiserede håndværkere og konservatorer, der har istandsat de store fresker med lokale motiver, der pryder byrådssalens vægge.

Udførelseskvalitet

Renoveringen af især den indvendige del af ejendommen har været så omfattende og er udført så kompromisløst i en sådan detaljeringsgrad i forhold til det oprindelige udseende, at det er blevet bemærket. Projektet har fået en arkitekturpræmiering af Skanderborg Museumsforenings Udvalg for Bygnings- og Bykultur i 2021:

Præmieringsudvalget tildeler en 2021 arkitekturpræmiering for vellykket restaurering af det tidligere Rådhus og Politistation som fremover på fornem vis vil bevare og videreformidle en vigtig Skanderborg-historie. Resultatet er et oplevelsesrigt og meget smukt hus, som bliver en elegant og historiefortællende ramme om nutidige erhvervsvirksomheder.