Skanderborg Post – og Telegrafbygning

Adresse: Jernbanevej 9, Skanderborg
Type: Bygningsanalyse og potentialevurdering
Bygherre: Museum Skanderborg
År: 2020

BYGNINGSANALYSE

Anna Mette Exner Arkitektur har udarbejdet bygningsanalyse og potentialevurdering af den tidligere Post – og Telegrafbygning ved Skanderborg Station.

Formålet med materialet er at klæde museets ledelse, finansierende samarbejdspartnere og kommende rådgivere på til at varetage de iboende arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter i den eksisterende bygning.

 

Beslutningstagerne kan bruge analysen i planlægningsprocessen samt som grundlag for vurdering af forslag vedrørende bygningsdisponering og renovering. Rådgiverne kan bruge den som videnskatalog og inspirationskilde i den indledende kreative fase samt i projekterings- og driftsfasen.

Bygningsanalysen er en del af en forundersøgelse det kommende museum Perron 1 finansieret af Realdania og Museum Skanderborg.

ET STYKKE KULTURHISTORIE

I 1983 blev den gamle Skanderborg Station revet ned og erstattet af den nuværende pavillonagtige stationsbygning. Ved samme lejlighed opførtes en særskilt Post- og Telegrafbygning, som opfyldte de nye krav til postsortering. De to bygninger blev opført i sammenhæng, men mens stationsbygningen blev projekteret af DSB, blev Post- og Telegrafbygningen projekteret af Post- og Telegrafvæsenet.

Post- og Telegrafbygningens opførelse i tilknytning til jernbanen vidner om, at posten stadig, på dette tidspunkt, blev transporteret med tog, men siden 1997 er al transport af post i Danmark foregået med lastbil, hvorfor posthusenes beliggenhed med tilknytning til jernbanen siden da ikke længere har været nødvendig.

Med internettets senere udbredelse holdt danskerne stort set op med at sende fysisk brevpost, og postvæsenet og de mange posthuse med brevsorteringsfunktioner har mere eller mindre mistet deres funktion.

Skanderborg Post- og Telegrafbygnings ekspeditionsfunktion var i brug frem til 2009, mens pakkesorteringen fortsatte frem til december 2018. Tilbage står bygningen og vidner om det danske postvæsens forgangne storhedstid.

 

I Post- og Telegrafbygningen knytter de kulturhistoriske værdier sig til den tidstypiske rustikke arkitektur, det enkle konstruktionssystem med bærende synlige betonrammer, tunge gavle i rød tegl og lette facadepartier.

Bygningens arkitektoniske stil lægger sig ind i 1980’ernes gedigne og rustikke formsprog og materialeholdning med synlige kraftigt dimensionerede betonkonstruktioner, bærende vægge og udfyldninger i blank rød tegl, sortmalet træværk samt beton-, kork- og linoleumsgulve, som bl.a. kan ses hos samtidige jyske arkitektfirmaer som Friis & Moltke, Dall & Lindhardtsen m.fl.

 

Visionen er at det vil blive en helt anden oplevelse at vente på tog eller bus på Skanderborg Station i fremtiden. Museet rykkede i 2019 ind i den tidligere posthusbygning på stationen med en ambition om at skabe et anderledes museum helt tæt på menneskers hverdag.

Perron 1, som er titlen på den kommende forvandling af det tidligere posthus, bliver et åbent hus på 2.000 m2. Det bliver ikke bare et museum, men også ventesal, café samt arbejdende værksted for arkæologiske udgravninger og lokalarkiv med læsesal.