Teglgården

Adresse: Teglværksgade, Sejrøgade og Langelandsgade, Aarhus
Type: Retningslinjer for udvendigt vedligehold
Bygherre: Arbejdernes Andels Boligforening
År: 2018

Teglgården

Teglgården stod færdig 1929 og var blandt Arbejdernes Andels Boligforenings første større projekter i Aarhus. Karréen blev bygget på en tidligere teglværksgrund, deraf navnet. Bebyggelsen er et godt eksempel på en blanding mellem en sen nationalromantisk og en håndværker klassicistisk storkarré fra 1920’erne med bygninger i fem etager, der omkranser et sammenhængende gårdrum.

De tidlige almene boligbebyggelser fra 20’erne og frem stod i skarp kontrast til de dårlige boligforhold, arbejderfamilierne hidtil havde levet under. I Teglgården blev der gjort op med ’baggården’ som fænomen, hvilket var epokegørende. Her udnyttede boligforeningen det ubebyggede areal inde i karreen som rekreativt haveanlæg med lys og luft, hvor børnene kunne lege frit, og der blev afholdt koncerter og fastelavnsfester til fremme af fællesskabet.