15 Udsatte boligområder

Type: Kortlægning og værdisætning
Regi: I samarbejde med forskere fra Arkitektskolen i Aarhus
Bygherre: Realdania
År: 2019

Værdisætning af de mest udsatte boligområder

Det er vigtigt at have blik for de arkitektoniske værdier i udsatte boligområder. Sammen med forskere fra Aarhus Arkitektskole har Anna Mette Exner Arkitektur kortlagt og værdisat de arkitektoniske og bygningskulturelle værdier i ghettolistens 15 mest udsatte boligområder.

Realdania offentliggjorde projektet d. 19. marts 2019:

realdania.dk

Værdisætninger til inspiration

Værdisætningerne gennemgår de enkelte områders bærende fortællinger og har klare anbefalinger til, hvilke arkitektoniske kulturarvsværdier og byplanmæssige greb, der er værd at holde fast i og bygge videre på.
Værdisætningerne er afleveret til de involverede boligorganisationer og kommuner, så de kan indgå i arbejdet med at realisere de udviklingsplaner, de ifølge loven, skal udarbejde.
Ambitionen er, at værdisætningerne kan være til inspiration, når udviklingsplanerne skal udfoldes og realiseres i samarbejde mellem boligselskaber, afdelingsbestyrelser, beboere, rådgivere og kommunerne.

Se værdisætningerne her:

værdisætninger