Viborg Stations Lokomotivremise

Adresse: Banegårdspladsen 2, Viborg
Type: Registrering, istandsættelse og revitalisering
Bygherre: Banedanmark
År: Opmåling og bygningsanalyse: 2015-2017
Projektering og myndighedsbehandling: 2018-2020
Etape 1, udførsel: 2020-2021
Etape 2, udførsel: 2022-Igangværende

REVITALISERING AF FORLADT LOKOMOTIVREMISE

Den mere end 100 år gamle lokomotivremise ved Viborg Station stod tom, forladt og i meget dårlig stand. Bygningsanlægget, der er ejet af Banedanmark, er nu i fuld gang med at blive istandsat og forberedt til salg, så bygningen vil blive sikret for fremtiden med nye funktioner.

Formålet med projektet er først og fremmest at istandsætte og bevare Lokomotivremisens kulturhistoriske, miljømæssige og arkitektoniske værdier. Derudover er det målet at inspirere myndigheder, kommende bygningsejere og potentielle investorer til at genopdage anlæggets funktionelle pragt og store potentiale, så det kan få en ny og værdig anvendelse.

HISTORISK OG FREDET ARKITEKTUR

Lokomotivremisen ved Viborg Station fra 1889 er tegnet af jernbanearkitekten N.P.C. Holsøe i karakteristisk rundbuestil med rødstenstegl som hovedmateriale. Remiseanlægget fremstår markant og spektakulært i baneterrænet med sin vifteformede bygningskrop, blanke tegl og patinerede remiseporte.

Lokomotivremisen er en af de ældst bevarede rundremiser i Danmark. Den er unik og fredet, og stedet rummer en stærk fortælling om industrialiseringen, der ændrede det danske samfund i sidste halvdel af 1800-tallet. Remisebygningen bestod oprindeligt af 7 fag med tilhørende mandskabsbygning – Kolonnebygningen. Anlægget er løbende blevet udvidet og består i dag af 15 fag i et stort cirkelslag med tilhørende bag- og sidebygninger.

Forfaldet, de rå materialer og slidte overflader i interiøret skaber en rå og mystisk atmosfære, der bliver væsentlig at bevare i forbindelse med den igangværende revitalisering, istandsættelse og transformation af Lokomotivremisen.

ISTANDSÆTTELSE I FLERE ETAPER

Istandsættelsen af Lokomotivremisen er opdelt i 5 løbende etaper, der hver tager 3-4 fag af bygningen, startende med taget på Kolonnebygningen, der stod færdig i 2020.

Byggeprojektet omfatter istandsættelse og forstærkning af den indvendige bærende trækonstruktion, samt nyt skifertag med nye stålskorstene, tagryttere og ovenlys. Mod vest opføres en ny muret gavl som afslutning på anlægget. Sidste etape omfatter istandsættelse af de murede facader, støbejernsvinduer, trævinduer og -porte.

Anna Mette Exner Arkitektur har i projektet udarbejdet en komplet bygningsregistrering og – analyse, opmåling, optegning, værdisætning, dispositionsforslag, hovedprojekt og tilsyn.

Projektet udarbejdes i delt rådgivning med Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, og i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen om fredningsværdierne.