Tønder Bymidte

Type: Fremtidssikring af bevaringsværdigt kulturmiljø
Regi: I samarbejde med RAMBØLL, NOAA Architects og Kontrapunkt
Bygherre: Tønder Kommune
År: 2019

Byrums- og klimatilpasning i Tønder Midtby – konkurrence afleveret

Et bredt og kompetent team med RAMBØLL i spidsen, NOAA Architects, Anna Mette Exner Arkitektur og Kontrapunkt er prækvalificeret og har nu afleveret konkurrenceforslag til totalrådgivning i forbindelse med byrums- og klimatilpasning i Tønder Kommune. Tønders bymæssige kulturarv er et centralt fokuspunkt i opgaven, hvor tegnestuen bl.a. bidrager med metoder og viden om bevaring og udvikling af historiske kulturmiljøer. Gennem konkurrenceforslagets designkoncept og arkitektoniske transformation af byens rum aktiveres Tønders unikke historie og de kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter sættes aktivt i spil.