SKØNNE LOKALER – GODE RAMMER FOR KREATIVITET

Så er der etableret tegnestue med dejlige faciliteter i Aarhus’ ambitiøse iværksætterfællesskab CULTURE WORKSPACE. Adressen er Valdemarsgade 18B, 8000 Aarhus C. Miljøet er stærkt inspirerende

OM CULTURE WORKSPACE
SE ARTIKEL

Okkerhytte

Kom til festlig indvielse lørdag den 30. april kl. 19

Okkerhytten er en udstillingspavillon udformet som et træskrin, som hænger svævende over Vestermølles lille okkerdam og gemmer på en oplevelsesrig fortælling om kulturarv, okker og kildevand.

Okkerhytten indgår i landskabet som et menneskeskabt element på linje med broer, shelters, hegn etc. Form og materialer forbinder natur og kultur, og i det ydre er hytten en hybrid mellem en stiliseret bakke og et slags væsen, som med sin kompakte krop og sine konstruktive ben trykker sig ned i landskabet.

Udført sammen med arkitekt Lise Knakkergaard og konstruktør Torben Oxbøll.

Fremtidssikring og transformation af butikslokaler og torvedannelser

Debatoplæg på seminar om 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser.

På et heldags-seminar om 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser afholdes, på initiativ af ph.d., cand. mag i moderne kultur og kulturformidling og konsulent i Kulturstyrelsen Jannie Rosenberg Bendsen, og Anna Mette Exner, et tema om bebyggelsernes butikslokaler og torvedannelser.

Jannie Rosenberg Bendsen giver en introduktion til formålet med periodens torvedannelser, bl.a. gennem en foreløbig typologisering.

Anna Mette Exner fokuserer på fremtidssikring og transformation af bebyggelsernes butikslokaler og udendørs fællesarealer, og lægges op til debat hvordan revitalisering af butikstorvene potentielt kan skabe bedre betingelser for fællesskaber, mangfoldighed, gode livsvilkår og integration, – både arkitektonisk og socialt.

PROGRAM & INVITATION.DK

NY TEGNESTUE, NY HJEMMESIDE

Anna Mette Exner stiftede som eneejer, i sommeren 2015, tegnestuen ANNA METTE EXNER ARKITEKTUR. Tegnestuens hjemmeside udkom forår 2016.