Fabrikken i Brønderslev – forundersøgelse for nyt kulturhus godkendt i enigt byråd

31.05.2023

På et byrådsmøde i starten af maj besluttede byrådet i Brønderslev Kommune at gå videre med planerne for Fabrikken, der er et nyt kulturhus i de tidligere fabriksbygninger centralt i byen.

Forundersøgelsen viser at Fabrikken – og det samlede Kulturområde Hedelund – rummer et stort potentiale. For store kulturoplevelser, for stærke fællesskaber og kulinariske oplevelser, for at bevare og udvikle værdifuld kulturarv og for at binde midtbyen sammen på en helt ny måde. Fabrikken og området kan blive Brønderslevs altid bankende hjerte – der hvor man møder mennesker og dyrker fællesskaber.

Anna Mette Exner Arkitektur har været projektleder på forundersøgelsen i et team med Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, by- og landskabsarkitekterne BY+LAND, ekspert i turisme- og oplevelsesøkonomi John Hird fra Kvistgaard+Hird og revisionsfirmaet BDO Brønderslev.

Se artikel i Nordjyske her

Anna Mette Exner Arkitektur på Restaureringskonferencen i Rom 2023

30.05.2023

I sidste uge var knap 80 arkitekter, konservatorer, kulturhistorikere og andre fagfolk samlet til restaureringskonference i Rom, arrangeret af Det Danske Institut i Rom og Over Byen Arkitekter.

Konferencens tema kredsede om at følge den inspiration, som 1400- og 1500-tallets arkitekter og billedkunstnere fandt i antikken og udviklede til en renæssance, der var det moderne i den tid. Med udgangspunkt i de store renæssance-villaer udenfor Rom var det en tour de force i den slags Gesamtkunstværker.

Tegnestuen deltog med fire arkitekter, der sammen med de øvrige deltagere fik dybe faglige samtaler og nye perspektiver, også på vores hjemlige udfordringer og daglige arbejde med kulturarven.

Se konferencens hjemmeside her

Anna Mette Exner Arkitektur er prækvalificeret på totalrådgiverhold til Perron 1!

08.03.2023

Den gamle postbygning på Skanderborg Station får nyt liv og skal i fremtiden danne rammerne om det nye museum, Perron1. Renoveringen og omdannelsen af bygningen er nu et skridt nærmere. Tre totalentreprenører med hver deres team af arkitekter og ingeniører er nemlig prækvalificeret til opgaven med at omdanne den eksisterende postbygning, som er opført i 1980’erne.

Museum Skanderborg vil forandre oplevelsen af at vente på bus og tog. På Perron1 er det er ambitionen at skabe et anderledes museum helt tæt på menneskers hverdag. Tre rådgiverteams er nu prækvalificeret til omdannelsen den tidligere postbygning, og Anna Mette Exner Arkitektur er prækvalificeret på hold med Færch & Co. Aarhus i samarbejde med AART Architects og NIRAS.

Anna Mette Exner Arkitektur udarbejdede i 2020 bygningsanalyse og potentialevurdering af bygningen, der har banet vejen for realiseringen af det nye museum – så vi glæder os til at arbejde med den igen!

Se nyheden hos Realdania her

Ny bog samler 13 eksempler på inspirerende renoveringer i Danmark!

17.01.2023

I bogen ”Inspirerende renoveringer – Når fortiden former fremtiden” samles en række eksperter og eksempler på inspirerende renoveringer af henholdsvis vores produktionsbygninger på landet, industrisamfundets bygninger og bygninger fra nyere tid.

Anna Mette bidrager med et interview om den nyere tids kulturarv og at vi tager ghettobrillerne af og ser mere fordomsfrit på de kvaliteter og værdier, som modernismens bygninger også rummer.

Bogen er udviklet af BARK Rådgivning med støtte fra Grundejernes Investeringsfond.

Bestil bogen hos GI

HÆDRENDE OMTALE TIL SKANDERBORG GL. RÅDHUS!

03.01.2023

Traditionen tro var decembernummeret af Byggeri dedikeret til Årets Byggeri 2022, og her fik tegnestuens ombygning og restaurering af Skanderborg Gl. Rådhus hædrende omtale i kategorien Erhverv.

Dommerkomitéen indleder deres begrundelse med ordene: “Det er en utrolig vellykket transformation af en meget vanskelig gammel bygning”. Se Årets Byggeri 2022 her og artiklen om projektet på side 56-59:

Årets Byggeri 2022

INDVIELSE AF DAVINDE KIRKES ANNEKS

20.11.2022

Davinde Kirkes Anneks er blevet indviet.

Tak til menighedsrådet som bygherre og samarbejdspartnere på opførelse af Annekset, ‘det kulsorte træskrin’.

Læs Anna Mettes tale til menighedsrådet ved indvielsen, i form af et digt:

Se projektet

NYT PROJEKT: FORUNDERSØGELSE AF KULTUROMRÅDET HEDELUND, BRØNDERSLEV

03.10.2022

Team Anna Mette Exner Arkitektur er blevet udvalgt som rådgiverteam på en forundersøgelse af visionen for Kulturområdet Hedelund, der skal undersøges muligheden for at skabe synergi mellem teater, biograf, museum, madkulturhus mm. i og omkring de historiske industribygninger, park og banegårdsplads i centrum af Brønderslev.

Teamet består af Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, byplan- og landskabstegnestuen By+Land, eksperter i turisme- og oplevelsesudvikling Kvistgaard+HIRD og rådgivnings- og revisionsfirmaet BDO Brønderslev.

Forundersøgelsen igangsættes af Brønderslev Kommune i samarbejde med Realdania, og forventes færdig i foråret 2023.

Se nyhed i Nordjyske

KONFERENCE: ALTERNATIVE BOFORMER PÅ LANDET, 1. NOVEMBER 2022

22.09.2022

Tegnestuen har de seneste år deltaget i Syddjurs Kommunes forsøgsprojekt ‘Nyboskab’, der undersøger nye modeller for at støtte etableringen af nye bofællesskaber i eksisterende bygninger.

Sammen med kommunen og Arkitektforeningen Østjyllands initiativ Arkitekturens stemmes tema ’Det er dejligt på landet’ har vi i fællesskab sammensat en hel dags program, som præsenterer alternative boformer på landet, og hvor vi diskuterer, hvordan vi skaber det gode liv på landet.

Arkitekt Esben Dannemand Frost holder oplæg om Nyboskab og er moderator for paneldebatten på dagen, og der kan læses mere om den samlede konference her:

Tilmelding til konferencen her

ANNA METTE EXNER UDPEGET TIL EKSPERTGRUPPE FOR NY NATIONAL ARKITEKTURPOLITIK

30.06.2022

Kulturministeren har udpeget Anna Mette som et af medlemmerne af en ekspertgruppe, som skal give input til en ny national arkitekturpolitik.

Ekspertgruppens medlemmer er udvalgt for at afspejle en innovativ og bæredygtig tilgang til arkitektur og den fysiske planlægning, som samtidig bygger videre på de solide danske arkitekturtraditioner, hvor det levede liv og fællesskabet er i centrum.

Ekspertgruppen skal udarbejde en hvidbog om emnet, og skabe offentlig debat og opmærksomhed om arkitekturens rolle i samfundet, og der skal afvikles konkurrencer og et demonstrationsprojekt, hvor bud på fremtidige bygninger kan vises frem.

Læs pressemeddelelsen her

EN FEJRINGSDAG FOR BYEN, ARKITEKTUREN OG ARKITEKTEN!

20.06.2022

Fredag d. 17. fyldte Anna Mette 60 år, og det blev fejret med udstillingsåbning, reception og stor fest for 200 venner af huset!

Stedet var virksomhedsfællesskabet Kollektivbyen på Gudrunsvej i Gellerup, hvor hun sammen med andre ildsjæle er ved at lægge sidste hånd på en vision om et mangfoldigt kulturelt mødested i det tidligere Kultur- og Aktivitetscenter.

Kollektivhuset blev vist fra sin scenografiske side med cello i foyeren, udstilling i biblioteket, reception på øverste etage og saxofon i lysgården.

I dagens anledning åbnede udstillingen ’Foldninger og samlinger’, som viser endnu to af hendes passioner: at folde lysskulpturer i papir, og at samle og arrangere strandsten fra Vesterhavet. Udstillingen er åben (efter aftale) dagligt i stueetagen i det gamle bibliotek på Gudrunsvej 78 et par måneder frem.

Vi siger alle tillykke til Anna Mette og mange tak til alle de venner, bekendte og fagkolleger, der kom og skabte en skøn dag!