Byplanmødet: DEMOKRATI OG BYPLANLÆGNING – hvem sætter dagsordenen?

05.10.2023

Vi sætter idag fokus på vores erfaringer med alternative boformer og landdistriktsudvikling, når arkitekt Esben Dannemand Frost deltager på første dag af årets Byplanmøde i Århus.

Det sker som en del af en session om ‘Boligudbud på landet’ arrangeret af Trine Lybech madsen fra Arkitektforeningen Østjylland, sammen med Morten Kirkeby Petersen og Emma Solvang fra Hele Landet og Levi Dørken fra Tegnestuen Arken.

På sessionen præsenteres tre forskellige pilotprojekter, der på hver sin måde har understøttet arbejdet med udvikling af alternative boligformer i landdistrikterne. Esben præsenterer erfaringer fra projektet Nyboskab, om nye bofællesskaber i gamle bygninger.

Se sessionen her

Artikel i Byrummonitor: Transformér City Vest

02.10.2023

Transformer City Vest til en supermoderne, tætpakket multifunktionel landsby med smalle gader og nye boligtyper!

I dag er det Arkitekturens Dag, og vi fejrer det med dagens artikel i Byrummonitor.

“Som alternativ til delvis nedrivning af City Vest og opførelse af nye boliger på grunden vil jeg foreslå, at vi tager glastagene af og transformerer mastodonten.

Lad os skabe en supermoderne, tætpakket multifunktionel landsby med smalle gader og nye boligtyper proppet ind i og oven på bygningen sammen med delefaciliteter, småerhverv, værksteder, daginstitutioner, taghaver og meget mere. Lad os vise vejen for 70’er-modernismen med en urban attraktion i verdensklasse.”

Artikel i Byrummonitor

Arkitektpraktik i foråret 2024

22.09.2023

Tegnestuen er nu åben for ansøgninger fra arkitektstuderende til praktik i foråret 2024!

I 2024 deltager tegnestuen i udviklingsprojektet ’Genbrug på matriklen’ i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus, hvor praktikanten vil få mulighed for at undersøge og skabe et idékatalog for genbrug af materialer i en udvalgt bebyggelse som en del af praktikopholdet.

Man kommer som arkitektpraktikant til at lave mange forskelligartede opgaver, bl.a. skitsering, opmåling, research., registrerings-, analyse-, tegne- eller modelarbejde. Man kommer til at være med til meget på tegnestuen og få ansvar – og vi regner med at man deltager aktivt, er interesseret og pligtopfyldende.

Se praktikopslag her

Anna Mette Exner udpeget som del af ekspertudvalg om nationale kulturmiljøer

14.09.2023

Kulturministeren har nedsat et nyt ekspertudvalg, der skal komme med forslag til udpegning af særligt værdifulde kulturmiljøer i byerne med hovedvægt på bykerner i de middelalderlige købstæder.

Hensigten er at sikre landets mest værdifulde og velbevarede bymiljøer fra middelalderen til midten af 1800-tallet, så deres bevaringsværdier fortsat vil være tydelige for eftertiden.

Ekspertudvalget består af seks personer: afdelingschef i Kulturministeriet Steen Kyed som formand, arkitekt Anna Mette Exner, stadsarkitekt i Aarhus Anne Mette Boye, arkitekt og leder af Institut for Bygningskunst og Kultur på Det Kongelige Akademi Arne Høi og stadsarkivar i Aarhus Søren Bitsch Christensen.

Se artikel her

Anna Mette Exner på arkitekturfestivalen Open23 på Arkitektskolen Århus!

07.09.2023

Den første session på #Readings scenen i biblioteket byder på samtale mellem Tom Nielsen og Anna Mette Exner om Gellerup:
//ER DET ARKITEKTERNE, DER HAR FEJLET?

“Professor Tom Nielsen er medforfatter til bogen Gellerup, der omhandler udviklingen af et af de mest ambitiøse og kontroversielle byudviklingsprojekter i danmarkshistorien. Anna Mette Exner har tegnestue i bydelen som idag er i kraftig forvandling, og hun har en helt anden fortælling om bydelen, der er ved at tage form.”

Byen skal være som en dagligstue, og vi skal se og passe på vores beton og vores kulturelle bæredygtighed på nye måder!

Se programmet for dagen her

Fabrikken i Brønderslev – forundersøgelse for nyt kulturhus godkendt i enigt byråd

31.05.2023

På et byrådsmøde i starten af maj besluttede byrådet i Brønderslev Kommune at gå videre med planerne for Fabrikken, der er et nyt kulturhus i de tidligere fabriksbygninger centralt i byen.

Forundersøgelsen viser at Fabrikken – og det samlede Kulturområde Hedelund – rummer et stort potentiale. For store kulturoplevelser, for stærke fællesskaber og kulinariske oplevelser, for at bevare og udvikle værdifuld kulturarv og for at binde midtbyen sammen på en helt ny måde. Fabrikken og området kan blive Brønderslevs altid bankende hjerte – der hvor man møder mennesker og dyrker fællesskaber.

Anna Mette Exner Arkitektur har været projektleder på forundersøgelsen i et team med Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, by- og landskabsarkitekterne BY+LAND, ekspert i turisme- og oplevelsesøkonomi John Hird fra Kvistgaard+Hird og revisionsfirmaet BDO Brønderslev.

Se artikel i Nordjyske her

Anna Mette Exner Arkitektur på Restaureringskonferencen i Rom 2023

30.05.2023

I sidste uge var knap 80 arkitekter, konservatorer, kulturhistorikere og andre fagfolk samlet til restaureringskonference i Rom, arrangeret af Det Danske Institut i Rom og Over Byen Arkitekter.

Konferencens tema kredsede om at følge den inspiration, som 1400- og 1500-tallets arkitekter og billedkunstnere fandt i antikken og udviklede til en renæssance, der var det moderne i den tid. Med udgangspunkt i de store renæssance-villaer udenfor Rom var det en tour de force i den slags Gesamtkunstværker.

Tegnestuen deltog med fire arkitekter, der sammen med de øvrige deltagere fik dybe faglige samtaler og nye perspektiver, også på vores hjemlige udfordringer og daglige arbejde med kulturarven.

Se konferencens hjemmeside her

Anna Mette Exner Arkitektur er prækvalificeret på totalrådgiverhold til Perron 1!

08.03.2023

Den gamle postbygning på Skanderborg Station får nyt liv og skal i fremtiden danne rammerne om det nye museum, Perron1. Renoveringen og omdannelsen af bygningen er nu et skridt nærmere. Tre totalentreprenører med hver deres team af arkitekter og ingeniører er nemlig prækvalificeret til opgaven med at omdanne den eksisterende postbygning, som er opført i 1980’erne.

Museum Skanderborg vil forandre oplevelsen af at vente på bus og tog. På Perron1 er det er ambitionen at skabe et anderledes museum helt tæt på menneskers hverdag. Tre rådgiverteams er nu prækvalificeret til omdannelsen den tidligere postbygning, og Anna Mette Exner Arkitektur er prækvalificeret på hold med Færch & Co. Aarhus i samarbejde med AART Architects og NIRAS.

Anna Mette Exner Arkitektur udarbejdede i 2020 bygningsanalyse og potentialevurdering af bygningen, der har banet vejen for realiseringen af det nye museum – så vi glæder os til at arbejde med den igen!

Se nyheden hos Realdania her

Ny bog samler 13 eksempler på inspirerende renoveringer i Danmark!

17.01.2023

I bogen ”Inspirerende renoveringer – Når fortiden former fremtiden” samles en række eksperter og eksempler på inspirerende renoveringer af henholdsvis vores produktionsbygninger på landet, industrisamfundets bygninger og bygninger fra nyere tid.

Anna Mette bidrager med et interview om den nyere tids kulturarv og at vi tager ghettobrillerne af og ser mere fordomsfrit på de kvaliteter og værdier, som modernismens bygninger også rummer.

Bogen er udviklet af BARK Rådgivning med støtte fra Grundejernes Investeringsfond.

Bestil bogen hos GI

HÆDRENDE OMTALE TIL SKANDERBORG GL. RÅDHUS!

03.01.2023

Traditionen tro var decembernummeret af Byggeri dedikeret til Årets Byggeri 2022, og her fik tegnestuens ombygning og restaurering af Skanderborg Gl. Rådhus hædrende omtale i kategorien Erhverv.

Dommerkomitéen indleder deres begrundelse med ordene: “Det er en utrolig vellykket transformation af en meget vanskelig gammel bygning”. Se Årets Byggeri 2022 her og artiklen om projektet på side 56-59:

Årets Byggeri 2022