Nykredits Fond Motivationspris

05.05.20

NYKREDITS FONDS MOTIVATIONSPRIS 2020

Anna Mette Exner tildeles Motivationsprisen 2020 og 250.000kr. for sit virke som arkitekt med nybyggeri, transformation og restaurering. For sin indsats i den offentlige debat, den nyere tids kulturarv, i den almene sektor og for udvikling af kirkerne på landet. Prisen uddeles til ’talentfulde arkitekter, og er en hjælp til at videreudvikle på et allerede synligt talentfuldt arbejde’.
Nykredits Fond hylder i 2020 det såkaldte ”usynlige” arkitektarbejde med bygningsarven, som ikke desto mindre kræver både enorm indsigt og specifik viden. Priserne går derfor til arkitekter, hvis arbejde har fokus på at bevare den danske bygningsarv og skabe viden på området.

Læs mere om prisen her:

Nykredits Fond Motivationspris

RENOVERPRISENS PODCAST ’BYGNINGER FORTÆLLER’

04.05.20

RENOVERPRISENS PODCAST ’BYGNINGER FORTÆLLER’
Anna Mette Exner medvirker i Renoverprisens podcastserie ’Bygninger fortæller’. Lyt med i seneste afsnit ’Fællesskabet blomster i betonen’

“Fællesskabet blomstrer i betonen”
Kan renovering løse sociale problemer? I anden episode af Bygninger Fortæller 2 kan du høre mere om et alment boligbyggeri i Fredericia, der i 2015 blev renoveret fra top til tå. Siden da er skyhøje fraflytningsprocenter vendt til ventelister, fællesspisning og sammenhold blandt beboerne. At renovere kan nemlig bidrage til meget mere end blot fysiske forbedringer.

Projektet, Sønderparken
Anna Mette Exners tegnestue, Anna Mette Exner Arkitektur

Lyt til podcasten her:

’BYGNINGER FORTÆLLER’

AARHUS UNIVERSITET – VUNDET RAMMEAFTALE

13.01.20

Anna Mette Exner Arkitektur har i team med MOE, LINK Arkitektur og NERD vundet en 4-årig rammeaftale for Aarhus Universitet. Tegnestuen deltager som rådgiver med speciale i restaurering og bygningsbevaring og arbejdet kommer bl.a. til at omfatte værdisætning, ombygning og renovering af bevaringsværdig arkitektonisk kulturarv.

Aarhus Universitet har bygninger i hele Danmark. Universitetsparken i Aarhus har fra start haft stor bevågenhed og var allerede ved opførslen banebrydende i sin arkitektur. I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneatlas Århus i 1997 fremhæves Aarhus Universitets bygninger og anlæg i Universitetsparken og Vennelystparken som tilhørende Danmarks mest værdifulde bebyggelser overhovedet. I Kulturministeriets Kulturkanon 2006 blev anlægget udpeget som et af i alt 12 udvalgte værker indenfor dansk arkitektur.
Udenfor Universitetsparken er der bl.a. registreret bevaringsværdig og fredet kulturarv i AU Universitetsbyen (det tidligere Aarhus Kommunehospital), INCUBA Science Park (den tidligere Langelandsgades Kaserne), Aarhus Universitet Kalø, Fuglesangs Allé, Dalgas Avenue og på Moesgård.

Medlem af Lokalt Kulturmiljøråd i Aarhus

17.11.19

Anna Mette Exner er valgt ind i Lokalt Kulturmiljøråd i Aarhus som repræsentant for Foreningen for Bykultur i Aarhus.

Lokalt Kulturmiljøråd rådgiver Aarhus Kommune i forbindelse med kulturhistoriske og bygningskulturelle helheder og enkeltelementer i den fysiske planlægning.
Kulturmiljørådet yder faglig og uvildig rådgivning med henblik på at sikre kulturhistoriske bevaringsværdier i den kommunale planlægning. Dette omhandler; fortidsminder, fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer, landskabshistoriske træk og kulturhistoriske sammenhænge. Udtalelser fra rådet bliver løbende fremsendt til Aarhus Kommune i forbindelse med større helhedsplaner samt i enkeltsager med høje bevaringsinteresser.

Foreningen for Bykultur i Aarhus er en forening, der har til formål hos befolkningen og myndighederne at skabe interesse for bevaring af byens æstetiske og kulturhistoriske værdier ved sikring af værdifulde bymiljøer og bygninger, samt tilføre byen nye æstetiske værdier i harmoni med de bestående. Foreningen blev grundlagt i 1967 af Aarhus’ daværende borgmester, Bernhardt Jensen.

Se mere om det Lokalt Kulturmiljøråd her:

Lokalt Kulturmiljøråd

Statens Kunstfonds Dristighedspris 2019

07.10.19

Anna Mette Exner modtager Statens Kunstfonds ’Dristighedspris’ for sit faglige mod og store arbejde for bevaringsværdigt betonbyggeri.

Udvalget skriver:
’Med sin faglige indsigt, gode humør og ukuelighed, har Anna Mette Exner kastet sig ind i en kulturel rehabiliteringsproces, der kræver overskud, opfindsomhed og tålmodighed. Det er naturligvis ghettoens betonbyggeri vi taler om. Og helt specifik Kollektivhuset i Gellerup ved Aarhus. Kronikker, TED talks, rundvisninger, konferencer, udvalg, mobilisering af netværk – instrumenterne er mange og Anna Mette Exner mestrer dem alle. Hun taler borgmesteren ret imod og tøver ikke med at rose det, der længe har været lagt for had. Men hun er gået videre og har investeret sit eget faglige virke helt direkte og konkret i kampen. Hun har etableret sin tegnestue i Kollektivhuset og bygger på overbevisende vis et ’samfund’ op og klar til at vise civilsamfundet styrke og handlekraft. Derfor skal Anna Mette Exner have Statens Kunstfonds dristighedspris.’

Om Dristighedsprisen:
Gives for et værk eller et virke, der demonstrerer et stort fagligt mod og engagement.
Tildeles af Legat og Projektstøtteudvalget for arkitektur: Arkitekterne Ellen Braae, Boris Brorman Jensen, Jens Thomas Arnfred, Kathrin Susanna Gimmel og Mads Bjørn Hansen

Læs mere om Dristighedsprisen her:

Dristighedsprisen 2019
Århus Stiftstidende artikel

Ekstern lektor på Aarhus Arkitektskole

01.09.19

Anna Mette Exner er pr. 1. september 2019 ansat som ekstern lektor på Aarhus Arkitektskoles kandidatuddannelse Studio 2C med fokus på bosætning, tektonik og bygningskultur.

Skolen har tilknyttet seks eksterne lektorer, som med faglig erfaring og tyngde bygger bro mellem uddannelse og praksis og fører viden fra erhvervet ind i projektarbejdet på skolen. I de studerendes læringsprocesser bidrager de eksterne lektorer til bevidsthed omkring struktur, definition af arbejdsopgaver og styring af egne ressource. I kommunikationen bidrager lektorerne med tydeliggørelse af projekternes fortællinger og de fordrer, at det verbale sprog retter sig mod praksis.

Byrums- og klimatilpasning i Tønder Midtby – konkurrence afleveret

22.08.19

Et bredt og kompetent team med RAMBØLL i spidsen, NOAA Architects, Anna Mette Exner Arkitektur og Kontrapunkt er prækvalificeret og har nu afleveret konkurrenceforslag til totalrådgivning i forbindelse med byrums- og klimatilpasning i Tønder Kommune. Tønders bymæssige kulturarv er et centralt fokuspunkt i opgaven, hvor tegnestuen bl.a. bidrager med metoder og viden om bevaring og udvikling af historiske kulturmiljøer. Gennem konkurrenceforslagets designkoncept og arkitektoniske transformation af byens rum aktiveres Tønders unikke historie og de kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter sættes aktivt i spil.

SE PROJEKT

Fagdommer i totalrådgiverkonkurrence

08.08.19

Anna Mette Exner er udpeget som fagdommer i en totalrådgiverkonkurrence om Det Maritime Center i Esbjerg. De konkurrerende teams er 3xN, Werk, Dorthe Mandrup og Friis & Moltke. Vinderprojektet offentliggøres i løbet af efteråret 2019.
Det Maritime Center på 3.000m2 skal huse aktiviteter fra sport, kultur, værksteder til læring og socialt samvær, og bliver en væsentlig brik i et storstilet anlægsprojekt, Esbjerg Strand, en ny kystnær bydel med lystbådehavn, kunstmuseum, erhvervsområder og rekreative udflugtsmål.

Illustration: Esbjerg Kommune

Anneks til Davinde kirke

26.06.19

Ideoplægget vedrørende anneks til Davinde Kirke er en første bearbejdning af menighedsrådets tanker, ideer og behov.

SE PROJEKT

Underværker

19.06.19

Anna Mette Exner Arkitektur er blevet prækvalificeret som rådgiver i Realdania-kampagnen Underværker.

Vi ser frem til at møde ildsjæle, der brænder for deres projekter, samt til at støtte dem i at udvikle og omsætte deres idéer til konkrete fysiske løsninger med et højt arkitektonisk niveau.

Se mere om rådgivning her:

Rådgivning

Se mere om Underværker her:

Underværker