Ekstern lektor på Aarhus Arkitektskole

01.09.19

Anna Mette Exner er pr. 1. september 2019 ansat som ekstern lektor på Aarhus Arkitektskoles kandidatuddannelse Studio 2C med fokus på bosætning, tektonik og bygningskultur.

Skolen har tilknyttet seks eksterne lektorer, som med faglig erfaring og tyngde bygger bro mellem uddannelse og praksis og fører viden fra erhvervet ind i projektarbejdet på skolen. I de studerendes læringsprocesser bidrager de eksterne lektorer til bevidsthed omkring struktur, definition af arbejdsopgaver og styring af egne ressource. I kommunikationen bidrager lektorerne med tydeliggørelse af projekternes fortællinger og de fordrer, at det verbale sprog retter sig mod praksis.

Byrums- og klimatilpasning i Tønder Midtby – konkurrence afleveret

22.08.19

Et bredt og kompetent team med RAMBØLL i spidsen, NOAA Architects, Anna Mette Exner Arkitektur og Kontrapunkt er prækvalificeret og har nu afleveret konkurrenceforslag til totalrådgivning i forbindelse med byrums- og klimatilpasning i Tønder Kommune. Tønders bymæssige kulturarv er et centralt fokuspunkt i opgaven, hvor tegnestuen bl.a. bidrager med metoder og viden om bevaring og udvikling af historiske kulturmiljøer. Gennem konkurrenceforslagets designkoncept og arkitektoniske transformation af byens rum aktiveres Tønders unikke historie og de kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter sættes aktivt i spil.

SE PROJEKT

Fagdommer i totalrådgiverkonkurrence

08.08.19

Anna Mette Exner er udpeget som fagdommer i en totalrådgiverkonkurrence om Det Maritime Center i Esbjerg. De konkurrerende teams er 3xN, Werk, Dorthe Mandrup og Friis & Moltke. Vinderprojektet offentliggøres i løbet af efteråret 2019.
Det Maritime Center på 3.000m2 skal huse aktiviteter fra sport, kultur, værksteder til læring og socialt samvær, og bliver en væsentlig brik i et storstilet anlægsprojekt, Esbjerg Strand, en ny kystnær bydel med lystbådehavn, kunstmuseum, erhvervsområder og rekreative udflugtsmål.

Illustration: Esbjerg Kommune

Anneks til Davinde kirke

26.06.19

Ideoplægget vedrørende anneks til Davinde Kirke er en første bearbejdning af menighedsrådets tanker, ideer og behov.

SE PROJEKT

Underværker

19.06.19

Anna Mette Exner Arkitektur er blevet prækvalificeret som rådgiver i Realdania-kampagnen Underværker.

Vi ser frem til at møde ildsjæle, der brænder for deres projekter, samt til at støtte dem i at udvikle og omsætte deres idéer til konkrete fysiske løsninger med et højt arkitektonisk niveau.

Se mere om rådgivning her:

Rådgivning

Se mere om Underværker her:

Underværker

Sortebrødre Kirke

14.06.19

Anna Mette Exner har vundet opgaven om at arbejde med Sortebrødre Kirke i Viborg og udarbejde projekt for udvidelse af sognehuset.

Se mere om det spændende projekt her:

SE PROJEKT

Arkitektoniske kulturarvsværdier i 15 udsatte boligområder

12.06.19

Realdania har offentliggjort værdisætninger for ghettolistens 15 mest udsatte boligområder udarbejdet af forskere fra Arkitektskolen i Aarhus i samarbejde med Anna Mette Exner Arkitektur.

REALDANIA.DK

SE PROJEKT

Skønheden i det almene

03.05.19

Kom til Årskonference i Arkitektforeningen om ’Skønheden i det almene’ d. 10. maj kl. 13 på Gellerupscenen i det oprindelige ’Kollektivhus’.

Efterfulgt af konferencen er der en række rundvisninger i Gellerupparken, hvor blandt andet Anna Mette Exner viser rundt i Kollektivhuset og fortæller om de oprindelige funktioner, kvaliteter og tanker som lå bag betonbyggeriet, og som stadig gemmer sig bag de beskidte og forsømte facader.

Læs mere konferencen hos Arkitektforeningen.

Arkitektforeningen

Læs om konferencen her

Klokkevogn

16.04.19
Klokkevognen er et transportabelt klokkespil til opførelser af den danske internationalt kendte elektroniske komponist, musikpioner og fritænker Bent Lorentzens (1935-2018) såkaldte ’Carillons’, en slags korte pantomimer eller baggårdsoperaer, til Ebeltoft Festival og Aarhus Sommeropera. Bent Lorentzens datter, organist og korleder Lene Lorentzen, er i gang med fundraising til realisering af projektet.

SE PROJEKT

Politiken d. 20. marts 2019: ‘Arkitekter vil redde Gellerups grå beton’

21.04.19
Læs i gårsdagens Politiken hvordan vi i Foreningen KollektivByen vil redde Gellerup Kultur- og Aktivitetscenters bevaringsværdige bygninger fra 1972 mod nedrivning, og skabe et kulturelt kraftcentert.

LÆS ARTIKEL