VELKOMMEN – ANDERS GLAVIND JENSEN

01.03.22

Fra 1. marts har vi fået den store fornøjelse at byde Anders Glavind Jensen velkommen på tegnestuen og i virksomhedsfællesskabet Kollektivbyen, i Gellerup. Anders er en særdeles rutineret arkitekt, bygningskonstruktør og byggeøkonom, med Nordmak-master i kulturarv og over 20 års solid tegnestue- og restaureringserfaring.

Tag kontakt til Anders her

Anna Mette Exner Arkitektur udvider

01.02.22

Fra 1. februar overtager Anna Mette Exner Arkitektur både medarbejdere, opgaver og kunder fra Dannemand Frost Arkitekter, og Esben Dannemand Frost indtræder som daglig tegnestueleder. Tegnestuen vokser dermed med nye arkitekter, flere spændende projekter og et øget fokus på at skabe nyt liv i de gamle bygninger.

LÆS HELE NYHEDEN

Anna Mette Exner udpeget til Statens Kunstfonds arkitekturudvalg.

01.01.22

Vi er meget stolte af at Anna Mette er blevet udpeget til at være en del af Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur af fondens repræsentantskab. Udvalget skal i perioden 2022-2025 være med til at uddele rejselegater, arbejdslegater og projekttilskud. Læs mere her:

Læs mere her

Banebrydende PhD om middelalderkirkernes fremtid

29.06.21

Kæmpestort tillykke til arkitekt ph.d. Maj Dalsgaard, Arkitektskolen i Aarhus og FUV med den enormt relevante afhandling om middelalderkirkernes fremtid! Maj er en virkelig god formidler, og hendes undersøgende arbejde er et længe ventet og meget vigtigt bidrag ind i debatten. Læs afhandlingen, og lad os få Maj og hendes vinkler ud i landet at virke.

Maj Dalsgaard:

Stort tillykke

Læs mere om afhandlingen her:

Middelalderkirken

AARHUS CYKLEBANE – BEVARINGSVÆRDIER & POTENTIALER

20.11.20

Slots- og Kulturstyrelsen har valgt at bede arkitektfirmaerne Anna Mette Exner og Cubo om at udarbejde en værdisætning af Aarhus Cyklebane, dvs. undersøge og analysere de miljømæssige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier og herefter opstille og blotlægge de potentialer og benspænd som bygningsanlæggene fremstår med. Hermed kan det belyses hvordan Aarhus Cyklebane som et fredet anlæg både kan leve videre med en beskyttelse af de eksisterende kvaliteter og samtidig benyttes til at fremme cykelsporten i samspil med den nødvendige skitserede videreudvikling af omgivelserne i Kongelunden.

Arkitekten brænder for at bevare

02.03.21

Interview i JP Aarhus med Anna Mette Exner, som sammen med Lars Thiis, CUBO er hyret af Slots- og Kulturstyrelsen til at vurdere fredningsværdier og fremtidsmuligheder for idrætsanlægget Aarhus Cyklebane i forbindelse med Aarhus Kommunens projekt om udvikling af Kongelunden

Læs artiklen her:

2021.03.02 JP Aarhus Cyklebane

LÆS OM KONGELUNDEN

Nykredits Fond Motivationspris

05.05.20

NYKREDITS FONDS MOTIVATIONSPRIS 2020

Anna Mette Exner tildeles Motivationsprisen 2020 og 250.000kr. for sit virke som arkitekt med nybyggeri, transformation og restaurering. For sin indsats i den offentlige debat, den nyere tids kulturarv, i den almene sektor og for udvikling af kirkerne på landet. Prisen uddeles til ’talentfulde arkitekter, og er en hjælp til at videreudvikle på et allerede synligt talentfuldt arbejde’.
Nykredits Fond hylder i 2020 det såkaldte ”usynlige” arkitektarbejde med bygningsarven, som ikke desto mindre kræver både enorm indsigt og specifik viden. Priserne går derfor til arkitekter, hvis arbejde har fokus på at bevare den danske bygningsarv og skabe viden på området.

Læs mere om prisen her:

Nykredits Fond Motivationspris

RENOVERPRISENS PODCAST ’BYGNINGER FORTÆLLER’

04.05.20

RENOVERPRISENS PODCAST ’BYGNINGER FORTÆLLER’
Anna Mette Exner medvirker i Renoverprisens podcastserie ’Bygninger fortæller’. Lyt med i seneste afsnit ’Fællesskabet blomster i betonen’

“Fællesskabet blomstrer i betonen”
Kan renovering løse sociale problemer? I anden episode af Bygninger Fortæller 2 kan du høre mere om et alment boligbyggeri i Fredericia, der i 2015 blev renoveret fra top til tå. Siden da er skyhøje fraflytningsprocenter vendt til ventelister, fællesspisning og sammenhold blandt beboerne. At renovere kan nemlig bidrage til meget mere end blot fysiske forbedringer.

Projektet, Sønderparken
Anna Mette Exners tegnestue, Anna Mette Exner Arkitektur

Lyt til podcasten her:

’BYGNINGER FORTÆLLER’

AARHUS UNIVERSITET – VUNDET RAMMEAFTALE

13.01.20

Anna Mette Exner Arkitektur har i team med MOE, LINK Arkitektur og NERD vundet en 4-årig rammeaftale for Aarhus Universitet. Tegnestuen deltager som rådgiver med speciale i restaurering og bygningsbevaring og arbejdet kommer bl.a. til at omfatte værdisætning, ombygning og renovering af bevaringsværdig arkitektonisk kulturarv.

Aarhus Universitet har bygninger i hele Danmark. Universitetsparken i Aarhus har fra start haft stor bevågenhed og var allerede ved opførslen banebrydende i sin arkitektur. I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneatlas Århus i 1997 fremhæves Aarhus Universitets bygninger og anlæg i Universitetsparken og Vennelystparken som tilhørende Danmarks mest værdifulde bebyggelser overhovedet. I Kulturministeriets Kulturkanon 2006 blev anlægget udpeget som et af i alt 12 udvalgte værker indenfor dansk arkitektur.
Udenfor Universitetsparken er der bl.a. registreret bevaringsværdig og fredet kulturarv i AU Universitetsbyen (det tidligere Aarhus Kommunehospital), INCUBA Science Park (den tidligere Langelandsgades Kaserne), Aarhus Universitet Kalø, Fuglesangs Allé, Dalgas Avenue og på Moesgård.

Medlem af Lokalt Kulturmiljøråd i Aarhus

17.11.19

Anna Mette Exner er valgt ind i Lokalt Kulturmiljøråd i Aarhus som repræsentant for Foreningen for Bykultur i Aarhus.

Lokalt Kulturmiljøråd rådgiver Aarhus Kommune i forbindelse med kulturhistoriske og bygningskulturelle helheder og enkeltelementer i den fysiske planlægning.
Kulturmiljørådet yder faglig og uvildig rådgivning med henblik på at sikre kulturhistoriske bevaringsværdier i den kommunale planlægning. Dette omhandler; fortidsminder, fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer, landskabshistoriske træk og kulturhistoriske sammenhænge. Udtalelser fra rådet bliver løbende fremsendt til Aarhus Kommune i forbindelse med større helhedsplaner samt i enkeltsager med høje bevaringsinteresser.

Foreningen for Bykultur i Aarhus er en forening, der har til formål hos befolkningen og myndighederne at skabe interesse for bevaring af byens æstetiske og kulturhistoriske værdier ved sikring af værdifulde bymiljøer og bygninger, samt tilføre byen nye æstetiske værdier i harmoni med de bestående. Foreningen blev grundlagt i 1967 af Aarhus’ daværende borgmester, Bernhardt Jensen.

Se mere om det Lokalt Kulturmiljøråd her:

Lokalt Kulturmiljøråd